Nicandra physalodes - lilík mochyňovitý

14. 10. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Nicandra physalodes (L.) Gaertn. – lilík mochyňovitý
Syn.: Atropa physalodes L., Pentagonia physalodes (L.) Hiern.
Čeleď: Solanaceae – lilkovité
Status: nepůvodní druh

Popis:
Jednoleté byliny s lysou nebo roztroušeně pýřitou, 30 – 100 cm vysokou lodyhou. Listy jsou vejčité až eliptické, na okraji nepravidelně zubaté, poměrně tuhé, dlouze řapíkaté. Květy jsou zvonkovité, modré nebo modrofialové se světlejším, často bělavým středem. Kalich je pohárkovitý, hluboce členěný, nafouklý, často tmavě fialově naběhlý. Plodem je mnohosemenná žlutá nebo hnědavá bobule, která je uzavřená v nafouklém kalichu.

Možná záměna:
Od vzdáleně podobných druhů rodu mochyně (Physalis) se odlišuje podle zvonkovitých květů, hluboce děleného kalichu a vysýchavých bobulí.

Rozšíření:
Druh pochází z Jižní Ameriky (endemit Peru), zavlečen byl do Severní Ameriky, Evropy, Afriky, Austrálie, Číny a Indie.

V ČR se jedná o nepůvodní druh, který roztroušeně zplaňuje zejména v okolí větších sídel, např. v širším okolí Brna, v Olomouci, na Plzeňsku, Chrudimsku či na severovýchodní Moravě v okolí Štramberka a Nového Jičína. V poslední době se především v Polabí mírně šíří.

Ekologie:
Lilík mochyňovitý roste na různých ruderálních stanovištích, jako jsou řídké městské trávníky, kupy zeminy, komposty či příkopy. Vzácněji se vyskytuje také jako polní plevel.

Terofyt, který kvete od konce července do začátku října.

Význam: Okrasná letnička, dříve využívaná také jako léčivá rostlina (především jako silné sedativum). Jedovatý druh.

 

 

Literatura:

Holec J. & Soukup J. (2003): Nicandra physalodes - lilík mochyňovitý jako plevel v ČR. – Rostlinolékař 2: 19–20.

Tomšovič P. (2000): Nicandra Adans. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 247.

Zhi-Yun Z., Anmin L. &. D'Arcy W. G. (1994): Nicandra Adans. – In.: Wu C. Y. & Raven P. H. (eds), Flora of China vol. 17 (Solanaceae–Lamiaceae), Science Press (Beijing) and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis,  301.