Najas minor - řečanka menší

27. 7. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Najas minor All. – řečanka menší

Syn.: Caulinia fragilis Wiild., Najas fragilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt, nom. illeg., non Delile, Caulinia minor (All.) Coss. Et Germ.

Čeleď: Hydrocharitaceae – voďankovité

Status: VU, §K

 

Popis: Vodní jednodomá rostlina s lodyhou dlouhou do 70 cm, na internodiích hladkou, bez osténků. Internodia se směrem k vrcholu výrazně zkracují. Čepel listů kopinatě čárkovitá, mírně prohnutá až srpovitě nazpět zakřivená, živě až olivově zelená, na okraji jemně osténkatě pilovitá; pochva po rozložení srdčitá, v horní části drobně brvitě pilovitá až hluboce vykrojovaná. Květy jednopohlavné, vyrůstající z toulcovitého listenu.

 

Možná záměna: Na našem území lze zaměnit s řečankou přímořskou (Najas marina), která je habituelně robustnější, čepel listů má širší, výrazně osténkatě zubatou, rovnou nebo jen mírně zakřivenou, s listovou pochvou celokrajnou nebo jen s jediným drobným osténkem.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, který se na evropském kontinentu vyskytuje na sever po pobaltské země, na jih v podstatě po africké pobřeží Středozemního moře. Jako nepůvodní druh je řečanka známa ze Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje velmi vzácně v severních Čechách na Dokesku, Mimoňsku a historicky v dolním Polabí. Je též známa z Českobudějovicka. Na Moravě roste na Ostravsku, Břeclavsku a v okolí Olomouce. Roste v nižších polohách maximálně do suprakolinního stupně.

 

Ekologie: Řečanka je vodní rostlinou rostoucí ve stojatých vodách rybníků, mrtvých říčních ramen, tůní, pískoven a rybích sádek. Preferuje vody mezo- až eutrofní, minerálně bohaté. Koření v různém substrátu od jílu po šterkopísek, často s vrstvou organického bahna. Velmi dobře snáší vápnění. Klíčí v teplé vodě ke konci května. Za vhodných podmínek vytváří dominantní porosty vyplňující celý vodní sloupec, které jsou hodnocené jako vegetace as. Najadetum minoris.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Řečanka menší je řazena mezi zvláště chráněné druhy české květeny a to v kategorii druhů kriticky ohrožených. V Červeném seznamu je od roku 2017 hodnocena jako druh zranitelný (VU). Z řady lokalit pravděpodobně vymizela již na začátku 20. století, ovšem na některých se naopak objevuje až v posledních desetiletích.

 

 

Literatura:

 

Kaplan Z. (2010): Najas L. In: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky, vol. 8, Academia, Praha, 317–321.

 

Šumberová K. (2011): VBB17 Najadetum minoris Ubrizsy 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], Academia, Praha, 190–192.