Myricaria germanica - židoviník německý

10. 3. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Myricaria germanica (L.) Desv. – židoviník německý

Syn.: Tamarix cretica Bunge; T. parviflora DC.

Čeleď: Tamaricaceae - tamaryškovité

Status: CR, §K

 

Popis: Keř dorůstající výšky až 250 cm. Větve jsou vzpřímené, letorosty žlutavé. Listy jakou čárkovité, člunkovité, přitisklé, lysé, šedozelené, zakončené tupě kápovitě. Květenstvím je koncový hustokvětý hrozen dlouhý až 15 cm. Květní stopky jsou kratší než květy; listeny jsou podlouhlé, naspodu se suchomázdřitým lemem. Kališní lístky jsou rovněž suchomázdřité. Květy jsou zbarvené bělavě až světle růžově. Prašníky jsou zbarveny karmínově rudě. Plodem jsou jehlancovité tobolky se semeny s pernatým chmýrem.

 

Rozšíření: Druh s ostrůvkovitým euroasijským areálem, který se nesouvisle vyskytuje v horách a podhůřích – Pyreneje, Alpy, Apeniny, Skandinávie, Karpaty, Krym. Dále roste ve východní části Turecka přes Kavkaz dále na východ. V centrální Asii je vikarizován blízce příbuzným druhem Myricaria bracteata.

 

V České republice můžeme za přirozenou oblast výskytu považovat území SV Moravy spadající do karpatského mezofytika. Druh roste na náplavech řek Morávky, Lomné, Kopytné a v posledních letech je znám rovněž z náplavů řeky Bečvy. Sekundárně se vyskytuje na výsypkách na Karvinsku a zvodnělých štěrcích u Štramberku.

 

Ekologie: Židoviník německý je druhem se specifickými ekologickými a stanovištními nároky. Je obligátním heliofytem a druhem konkurenčně slabým, který nesnáší zápoj. V našich podmínkách roste na mladých, oligotrofních štěrkových náplavech řek. Řečiště bývají obvykle neregulovaná, dochází tak ke spontánnímu divočení toku a neustálému převrstvování štěrku. Rostliny se mechanickým namáháním fragmentují a vegetativně šíří. Generativní šíření není u tohoto druhu příliš úspěšné, i když ochmýřená semena mohou být přenášena na dlouhé vzdálenosti.Součást vegetace sv. Salicion eleagni.

 

Fanerofyt s optimem kvetení v červnu a červenci.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je veden mezi zvláště chráněnými rostlinami v kategorii kriticky ohrožený. Stejný status ohrožení má i v Červeném a černém seznamu cévnatých rostlin. Mezi negativní vlivy ovlivňující výskyt tohoto druhu můžeme jednoznačně počítat regulace vodních toků, úpravu břehů a koryt, těžbu říčních štěrků.

 

 

Literatura:

 

Pavelka K. & Koleček J. (2012): Nový nález židoviníku německého (Myricaria germanica). - Acta Carp. Occ., 3: 114-116.

 

Skalický V. & Kříž Z. (2003): Myricaria Desv. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 2, 2. vyd., Academia, Praha, 457-458.