Myosurus minimus - myší ocásek nejmenší

15. 10. 2009 vytvořil Martin Hanzl

Myosurus minimus L.  myší ocásek nejmenší  

Čeleď: Ranunculaceae  pryskyřníkovité  

Status: C3

 

Popis: Myší ocásek nejmenší je drobná, do 15 cm vysoká, lysá jednoletá rostlina. Listy jsou pouze v přízemní růžici, čárkovitého tvaru, celokrajné, do 7 cm dlouhé, široké přibližně 12 mm. Květy jsou koncové, po jednom na vrcholu lodyhy (stvolu). Kališních lístků je 5, zakončených ostruhou, cca 3 mm dlouhých, nazelenale bílé barvy, úzce obvejčitého tvaru. Kalich je u myšího ocásku nápadnější než koruna. Korunu tvoří 5 či méně žlutavých lístků korunních, bývají o něco delší než kalich a nesou na bázi nektárium. Tyčinky jsou žluté a jejich počet není ustálený. Nejnápadnější částí rostliny je za plodu se prodlužující květní lůžko, dlouhé několik centimetrů a hostící i téměř 200 pestíků. Díky němu si rostlina vysloužila své české rodové jméno. Plodem jsou trojboké, krátce zobánkaté nažky.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá značnou část Evropy, sever Afriky, Přední Asii, Severní Ameriku (východní pobřeží, Kalifornie) a jihozápad Austrálie.

 

Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně na příhodných biotopech od nížin do pahorkatin Čech i Moravy. Ve vyšších oblastech je jeho výskyt omezený.

 

Ekologie: Myší ocásek můžeme najít na dvou typech biotopů, v obou případech značně ovlivněných lidskou činností. Prvním jsou pole a druhým obnažená dna rybníků. Druh tak osidluje vlhké půdy jílovitého až písčitého charakteru, kyselé až slabě alkalické reakce a je tolerantní i vůči nižším stupňům zasolení. Vzhledem k velkému počtu pestíků a potažmo i semen se na lokalitách vyskytuje zpravidla ve velmi početných populacích čítajících stovky či tisíce jedinců.

 

Jedná se o terofyt (nepříznivá období přežívá ve formě semen v substrátu) kvetoucí  od dubna do června.

 

Ohrožení a ochrana: Druh patří mezi ohrožené taxony naší flóry. Myší ocásek je závislý na člověkem vytvořených biotopech a jejich managementu, v čemž spočívá jeho zranitelnost. V minulosti silně ustoupil vlivem intenzifikace zemědělství a rybničního hospodářství. Chránit druh se vzhledem k druhotnému charakteru jeho biotopů jeví jako velmi problematické.

 

 

 Myosurus_minimus_1 Myosurus_minimus_2 Myosurus_minimus_3 Myosurus_minimus_4 Myosurus_minimus_5 Myosurus_minimus_6

 

 

Literatura:

 

Křísa B. (1988): Myosurus L. – myšinka. – In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky 1, p. 422–424, Academia, Praha.