Microneta viaria - plachetnatka listová

30. 1. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Microneta viaria (Blackwall, 1841) – plachetnatka listová

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 2–3 mm (hlavohruď 1–1,2 mm). Hlavohruď je jednobarevně hnědá, v přední části, zvláště u samců, tmavší. Zadeček je oválný, jednobarevně hnědošedý, tmavší než hlavohruď. Nohy jsou hnědé až červenohnědé s tmavšími stehny a světlejšími klouby. Makadla u samců jsou tmavá.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími, podobně zbarvenými plachetnatkami, zvláště s plachetnatkami rodu Centromerita a většími druhy rodu Centromerus. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů. U nás je to jediná plachetnatka rodu Microneta, z Evropy však byly ve Švédsku popsány ještě další dva druhy, ale jejich taxonomické zařazení je nejisté.

 

Rozšíření: Holarktický druh, s širokým areálem rozšíření, obývá mírný pás Evropy, Asie (až po Čínu) a Severní Ameriku.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Patří mezi naše nejhojnější plachetnatky listnatých lesů.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka listová žije v různých typech listnatých a smíšených lesů, zvláště typická je u nás v bučinách, ale najdeme ji také v suťových lesích, dubohabřinách, lužních lesích a v parcích. Vyhýbá se příliš mokrým a suchým místům bez listového opadu. Žije na zemi v listové hrabance a pod kusy dřeva. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.