Meum athamanticum - koprník štětinolistý

26. 6. 2011 vytvořil

Meum athamanticum Jacq. – koprník štětinolistý
Syn.: Athamanta meum L.; Ligusticum meum Crantz; Meum vulgare Hill
Čeleď: Apiaceae – miříkovité
Status: LC, §O

 

Popis: Byliny s přímými, hranatými, bezlistými lodyhami, vysoké do 60 cm. Oddenek je válcovitého tvaru s hustými a dlouhými čupřinami. Listy obvykle přízemní, řapíkaté, v obrysu trojúhelníkovité, 3–4× zpeřené; lístečky niťovité, zašpičatělé. Okolíky jsou složené z 3–15 okolíčků, obal obvykle chybí nebo je tvořen 2 štetinovitými listeny. Okrajové květy oboupohlavné, ostatní samčí; zbarvené bílé, méně častěji narůžověle. Merikarpia lysá.

 

Rozšíření: Druh s výraznou subatlantickou tendencí rozšířený od Skandinávie, přes vysočiny a plošiny ve Skotsku a Anglii, pohoří JZ a J Evropy a balkánská pohoří. V centrální Evropě prochází východní hranice rozšíření Krušnými horami a Krkonoši.

 

V České republice je koprník významným fytogeografickým prvkem na východní hranici celkového areálu. Vyskytuje se převážně v mezofytiku a oreofytiku pohraničních pohoří především v Krušných horách, zasahuje rovněž do Šluknovského výběžku, na SV do Krkonoš. Je vázán na supramontánní až montánní stupeň.

 

Ekologie: Druh rostoucí na loukách, resp. rašelinných loukách, horských holích a pastvinách. Preferuje půdy vlhké, často s humózním substrátem, spíše na silikátových podkladech. Vegetačně je znám především z horských trojštětových luk sv. Polygono bistortae-Trisetion flavescentis, resp. z horských koprníkových luk as. Meo athamantici-Festucetum rubrae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s optimem kvetení v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Koprník štětinolistý je řazen mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožené. V Červeném a černém seznamu je veden jako druh méně ohrožený (LC). V současnosti je velmi hojným druhem horských luk Krušných hor či Krkonoš. Také patří mezi zajímavé fytogeografické prvky naší květeny. Horské koprníkové louky doposud nepatří mezi ohrožená společenstva a potenciální ohrožení spočívá v ponechávání takových biotopů ladem a následné sukcesi.

 

Zajímavost: Dříve se kořen koprníku (radix mei athamantici) hojně používal v lidovém léčitelství při rozličných žaludečních či gynekologických problémech.

 

   

 

Literatura:

 

Čvančara A. (1997): Meum Mill. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 364–366.