Melittis melissophyllum - medovník meduňkolistý

11. 12. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Melittis melissophyllum L. – medovník meduňkolistý

Syn.: Melittis grandiflora Smith; Melissa sylvestris Lam., nom. illeg., Melittis carpatica Klokov, M. subcordata Klokov

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

Status: LC, §O

 

Popis: Aromatická bylina s přímou, nevětvenou, odstále chlupatou lodyhou, vysokou do 60 cm. Listy řapíkaté, čepel vejčitá, vroubkovaně pilovitá, měkce chlupatá, na rubu s nápadně vyniklou žilnatinou. Lichopřesleny 2–6květé; kalich dvoupyský; koruna dvoupyská; horní pysk okrouhlý, přilbovitý, bílý, dolní pysk 3laločný, se středním lalokem růžovým. Tvrdky šedé, roztroušeně chlupaté.

 

Rozšíření: Evropský druh rostoucí zejména v jižní, střední a západní Evropě. Na sever zasahuje po severní Německo, resp. do Polska a Litvy.

 

V České republice roste roztroušeně až vzácně v lesnatých oblastech termofytika a v karpatském mezofytiku. Hojněji se s tímto druhem setkáme v Českém středohoří, Českém krasu, na Křivoklátsku, v Bílých Karpatech a na různých izolovaných vápencových ostrůvcích. Izolovaně je udáván z Krnovska.

 

Ekologie: Medovník je druhem dubohabřin, doubrav, květnatých bučin, pasek. Roste též na křovinatých stráních. Preferuje zásadité až mírně kyselé, na živiny bohatší půdy. Je součástí několika typů vegetace např. acidofilních teplomilných doubrav sv. Quercion petraeae či lesostepních doubrav sv. Aceri tatarici-Quercion.

 

Vytrvalý hemikryptofyt kvetoucí od května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Medovník meduňkolistý je řazen mezi zvláště chráněné taxony v kategorii ohrožený druh (§O), v Červeném seznamu cévnatých rostlin „pouze“ mezi druhy málo dotčené (LC).

 

Zajímavost: Medovník byl již v daleké minulosti využíván v lidovém léčitelství. Jeho léčivé účinky se ovšem ukazují i v současnosti. Jako léčivka nabývá využití ve formě éterických olejů jako antibakteriální, antifungální a uklidňující prostředek. Tradičně byl medovník užíván jako diuretikum, sedativum, při hojení ran atd. Měli bychom však mít na paměti, že se jedná o rostlinu chráněnou, tudíž sběr veškerých částí je v přírodě zakázán.

 

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. jun. (2000): Melittis L. In: Slavík B., Květena České republiky 6, Academia, Praha, 579–581.

 

Skrzypczak-Pietraszek E. & Pietraszek J. (2014): Seasonal Changes of Flavonoid Content in Melittis melissophyllum L. (Lamiaceae). – Chemistry & Biodiversity, 11/4: 562–570.