Melilotus altissimus - komonice nejvyšší

14. 4. 2011 vytvořil Martin Hanzl

Melilotus altissimus Thuill.  komonice nejvyšší

Čeleď: Fabaceae  bobovité

Status: C3

 

Popis: Komonice nejvyšší je dvouletá bylina dosahující až 150 cm výšky. Mělce rýhovaná  přímá lodyha se zpravidla bohatě větví. Listy jsou složené ze tří lístků, na jejich bázi je vyvinutý pár šídlovitých palistů. Prostřední lístky jsou obvejčité až úzce podlouhlé, dorůstají obvykle 2040 mm délky a 47 mm šířky, na okrajích jsou řídce zubaté až celokrajné. Květenstvím jsou 26 cm dlouhé hrozny tvořené několika desítkami krátce stopkatých květů. Květní stavba je typická pro čeleď bobovitých (pavéza, člunek, křídla). Kalich je 2 mm dlouhý a přitiskle chlupatý. Koruna dosahuje obvykle 57 mm délky a je sytě žlutě zbarvená. Plodem jsou 12 semenné lusky elipsoidního tvaru, které jsou na ploše přitiskle chlupaté a nevýrazně síťnaté.

 

Možná záměna: Komonice nejvyšší bývá velmi často zaměňována s běžnou komonicí lékařskou (Melilotus officinalis), liší se však od ní zejména přitiskle chlupatými lusky (M. officinalis má lusky lysé) a poněkud útlejším květenstvím.

 

Rozšíření: Souvislý areál rozšíření druhu se táhne od Irska a Francie na východ po Rumunsko a Ukrajinu; chybí v severní Skandinávii, na jihu Řecka a v Turecku. Izolované výskyty druhu jsou dále v západním Rusku a střední Asii. Druhotně se vyskytuje na východním pobřeží Severní Ameriky.

 

Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně především v severní polovině Čech a na severní a východní Moravě, vzácně i jinde. Těžiště výskytu je v nížinách až pahorkatinách, ve vyšších polohách roste jen ojediněle. Přestože se v příhodných oblastech někdy i šíří podél komunikací, bývá často přehlížen a jeho rozšíření tak není dostatečně známé.

 

Ekologie: Komonice nejvyšší primárně osidluje pobřežní křoviny, vlhké pastviny, louky a okraje pramenišť. Druhotně se však vyskytuje i podél železnic, komunikací a v obcích. Roste na střídavě vlhkých stanovištích bohatých na živiny až mírně zasolených, obvykle s neutrální nebo zásaditou reakcí (např. opuky). Kvete od června do září, opylována je hmyzem.

 

 

     

 

Literatura:

 

Hašková J., Kirschner J. & Štěpánek J. (1995): Melilotus Mill. – komonice. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 444–449, Academia, Praha.