Melampyrum nemorosum - černýš hajní

3. 1. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Melampyrum nemorosum L. – černýš hajní
Syn.: Melampyrum nemorosum subsp. genuinum Čelak., Melampyrum moravicum H. Braun, Melampyrum nemorosum subsp. moravicum (H. Braun) Ronniger, Melampyrum nemorosum subsp. silesiacum Ronniger, Melampyrum nemorosum subsp. zingeri Ganesch.
Čeleď: Orobanchaceae – zárazovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)
Status: běžný druh

Popis: Jednoleté rostliny s přímou, nevětvenou až bohatě větvenou, 15-40 cm vysokou lodyhou. Listy jsou úzce kopinaté až široce vejčité, celokrajné, na konci špičaté, oboustranně roztroušeně řídce pýřité. Spodní listeny jsou podobné listům, zelené. Svrchní listeny jsou modré až fialové, vzácněji bělavé, široce vejčité, na bázi srdčité, na okraji zubaté, oboustranně chlupaté. Květenství jsou jednostranně hroznovitá, na bázi s oddálenými květy. Kalich je hustě kadeřavě chlupatý, kališní cípy jsou delší než kališní trubka. Koruna je žlutá, na bázi rezavě hnědá. Plodem je elipsovitá tobolka.

Možná záměna: Poměrně podobným druhem je černýš český (Melampyrum bohemicum), který se dá odlišit podle kalichu na ploše lysého a úzkých listů a listenů.

Rozšíření: Evropský endemit, jehož těžiště rozšíření leží ve střední Evropě. Na sever areál zasahuje do jižní Skandinávie, na jih po Slovinsko a severní Itálii, na západ po střední Německo a na východ přibližně po Ural.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně, od nížin do podhůří. Ve vyšších polohách se vyskytuje jen vzácně.

Ekologie:
Černýš hajní roste zejména v lesních lemech, v křovinách, ve světlejších listnatých a smíšených lesích, vzácněji i na mezofilních či subxerotermních loukách, na půdách hlinitých, často bazických. Je diagnostickým druhem mezofilních lesních lemů svazu Trifolion medii a také dubohabřin svazu Carpinion.

Stejně jako ostatní černýše je i tento druh poloparazitický. K jeho hostitelům patří zejména různé trávy, ale je zřejmě schopen parazitovat i na některých dřevinách.

Terofyt, který kvete od května do září.

Taxonomická poznámka:
Černýš hajní patří do taxonomicky poměrně složitého komplexu. Na našem území se v současnosti rozeznávají 2 taxony, hodnocené jako variety: 1) pozdní typ var. nemorosum, který se vyznačuje zejména větším počtem větví a lodyžních článků, začíná kvést obvykle až v průběhu června a vyskytuje se roztroušeně po celém území ČR. 2) časný typ var. praecox, který je obvykle nevětvený a má malý počet lodyžních článků, kvete na konci května a v ČR se hojněji vyskytuje pouze bělokarpatských loukách.

 

 

 

Literatura:

 

Štech M. (2000): Melampyrum L. – černýš. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 412–428, Academia, Praha.