Medicago falcata - tolice srpovitá

15. 1. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Medicago falcata L. – tolice srpovitá
Syn.: Medicago procumbens Besser, Medicago borealis Grossh., Medicago sativa var. falcata (L.) Alef., Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang.
Čeleď: Fabaceae – bobovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé, 25–80 cm vysoké byliny s bohatě větveným kořenovým systémem a poléhavou až vystoupavou, slabě rýhovanou, roztroušeně chlupatou lodyhou. Listy jsou krátce řapíkaté, s čepelí trojčetnou, složenou ze dvou postranních krátce řapíčkatých lístků a dlouze řapíčkatého středního lístku. Jednotlivé lístky jsou obkopinaté, na vrcholu uťaté s nasazenou osinkovitou špičkou, na rubu hustě přitiskle chlupaté, na líci téměř lysé. Palisty jsou kopinaté, na bázi drobně zubaté, na vrcholu obvykle celokrajné. Květenství jsou hlávkovitá, složená obvykle z 5 až 15 květů. Květní stopky jsou krátké, dlouze chlupaté, na bázi s čárkovitými listeny. Kalich je zvonkovitý, zhruba do poloviny členěný v čárkovitě trojúhelníkovité kališní cípy, přitiskle chlupatý. Koruna je žlutá, občas až naoranžovělá, s vejčitou pavézou. Lusky jsou téměř přímé až srpovitě zahnuté, podlouhlé, nepukavé, roztroušeně chlupaté, obvykle s 3 až 6 široce ledvinitými, slabě zploštělými žlutohnědými semeny.

Možná záměna: Od tolice seté (Medicago sativa) se t. srpovitá odlišuje žlutými květy a plody nesvinutými do závitů. Podobným druhem je také vzácná jihomoravská t. rozprostřená (Medicago prostrata), která má větší světle žluté květy a lusky nápadně spirálovitě svinuté.

Rozšíření: Vyskytuje se v téměř celé Evropě kromě nejsevernějších oblastí, v severní Africe, na západní a jižní Sibiři až po střední Asii. Zavlečena byla do Severní a Jižní Ameriky.

V ČR se vyskytuje hojně v teplejších oblastech, od nížin do pahorkatiny, ve vyšších polohách již jen roztroušeně nebo je zavlékána.

Ekologie: Druh suchých a výhřevných stanovišť obvykle na bazických substrátech. Roste v suchých trávnících, v lesních i křovinatých lemech, ale také na okrajích cest, na náspech a na rumištích. Je diagnostickým druhem vegetace širolistých (svaz Cirsio-Brachypodion pinnati) i úzkolistých suchých (svaz Festucion valesiacae) trávníků.

Kvete od května do září.

Taxonomická poznámka:
Tolice srpovitá společně s blízce příbuznou t. setou představují taxonomicky velmi komplikovanou skupinu. Oba druhy se velmi často kříží za vzniku t. měnlivé (Medicago ×varia). Křížence lze nejsnáze odlišit podle špinavě žlutých až nafialovělých květů. Situaci dále komplikuje polyploidie. Na našem území se vyskytují dva cytotypy (diploidní a tetraploidní), které však zřejmě nelze morfologicky rozlišit. Tetraploidní cytotyp zřejmě vzniknul křížením s t. rozprostřenou nebo se s ní minimálně v současné době kříží.

 

 

Literatura:

Havananda T., Brummer E. C. & Doyle J. J. (2011): Complex patterns of autopolyploid evolution in alfalfa and allies (Medicago sativa; Leguminosae). – American Journal of Botany 98: 1633–1646.  

Kirchner J. & Štěpánek J. (1995): Medicago L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 452–462.