Macroplea appendiculata - rákosníček

27. 5. 2021 vytvořil Filip Trnka

Macroplea appendiculata (Panzer, 1794) – rákosníček

Čeleď: Chrysomelidae – mandelinkovití
Status: CR
Popis: Velikost těla 5,5–8,5 mm. Hlava a štítek černý s rezavým ochlupením. Štít, krovky a nohy hnědo-žluté. Dvě tmavé skvrny na štítu a rýhy krovek černé. Hlava široká, oči výrazně vypouklé. Krovky s vypouklými mezirýží (třetí, páté a deváté). Konec krovek vytažen v ostrý zoubek. Nohy štíhlé se ztloustlými stehny, poslední chodidlový článek velmi dlouhý, na konci rozšířený s velkými drápky. 
Možná záměna: Tvarem těla a zbarvením nezaměnitelný druh v rámci naší fauny.
Rozšíření: Eurosibiřský druh rozšířený v celé Evropě, na Sibiř, v Kazachstánu a severozápadní Číně.
V ČR historicky znám z více lokalit, recentně pouze na Dokesku a v jižních Čechách.
Biologie a ekologie: Dospělci od května do července s maximem v červnu. Obývá různé vodní biotopy jako jsou rybníky, řeky nebo jezera. V ČR pouze v rybnících. Dospělci i larvy žijí velmi skrytě a výhradně pod vodní hladinou. K dýchání využívá plastron funkčně propojený se vzdušnicemi. Imaga jsou málo pohyblivá a vzácně vylézají i nad vodní hladinu. Kolonizace nových lokalit probíhá pasivním rozptylem po proudu vody nebo transportem vajíček, případně kokonů v trávicím traktu vodních ptáků. Polyfágní druh s vazbou na více druhů makrofyt, v ČR především na rdest vzplývavý (Potamogeton natans) a stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum). Larvy žijí na kořenech živných rostliny a jejich vývoj je víceletý. První rok larvy přezimují, druhý rok si vytvářejí kokon a přezimují již jako dospělci.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Historicky byl druh ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci a znečištěním vod, přerybňováním rybníků a v jejich plošném odbahňování. Management spočívá v zachování vodního režimu na biotopech výskytu.
Literatura:
Kantner F. & Snížek M. (1991): Příspěvek k poznání mandelinky Macroplea appendiculata (Panz.) (Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae). Zprávy Československé společnosti entomologické ČSAV 27: 56–57.
Mende M., Biström O., Meichssner E. & Kölsch G. (2010): The aquatic leaf beetle Macroplea mutica (Coleoptera: Chrysomelidae) in Europe: Population structure, postglacial colonization and the signature of passive dispersal. European Journal of Entomology 107: 101–113.
Mlejnek R. & Křivan V. (2016): Stanovení bioindikačních hodnot u rákosníčků (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) evidovaných v České republice, včetně jejich aktuálního stavu rozšíření a bionomických charakteristik. Klapalekiana 52: 127-360.
Silfverberg H. (2010): Chrysomelidae: Donaciinae. Pp. 354–359. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 6. Apollo Books, Stenstrup.

Čeleď: Chrysomelidae – mandelinkovití

Status: CR

 

Popis: Velikost těla 5,5–8,5 mm. Hlava a štítek černý s rezavým ochlupením. Štít, krovky a nohy hnědo-žluté. Dvě tmavé skvrny na štítu a rýhy krovek černé. Hlava široká, oči výrazně vypouklé. Krovky s vypouklými mezirýží (třetí, páté a deváté). Konec krovek vytažen v ostrý zoubek. Nohy štíhlé se ztloustlými stehny, poslední chodidlový článek velmi dlouhý, na konci rozšířený s velkými drápky. 

 

Možná záměna: Tvarem těla a zbarvením nezaměnitelný druh v rámci naší fauny.

 

Rozšíření: Eurosibiřský druh rozšířený v celé Evropě, na Sibiř, v Kazachstánu a severozápadní Číně.

 

V ČR historicky znám z více lokalit, recentně pouze na Dokesku a v jižních Čechách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do července s maximem v červnu. Obývá různé vodní biotopy jako jsou rybníky, řeky nebo jezera. V ČR v rybnících a mrtvých ramenech. Dospělci i larvy žijí velmi skrytě a výhradně pod vodní hladinou. K dýchání využívá plastron funkčně propojený se vzdušnicemi. Imaga jsou málo pohyblivá a vzácně vylézají i nad vodní hladinu. Kolonizace nových lokalit probíhá pasivním rozptylem po proudu vody nebo transportem vajíček, případně kokonů v trávicím traktu vodních ptáků. Polyfágní druh s vazbou na více druhů makrofyt, v ČR především na rdest vzplývavý (Potamogeton natans) a stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum). Larvy žijí na kořenech živných rostliny a jejich vývoj je víceletý. První rok larvy přezimují, druhý rok si vytvářejí kokon a přezimují již jako dospělci.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen v červeném seznamu ČR v kategorii „kriticky ohrožený“. Historicky byl druh ohrožen především destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci a znečištěním vod, přerybňováním rybníků a v jejich plošném odbahňování. Management spočívá v zachování vodního režimu na biotopech výskytu.

 

  

  

 

 

Literatura:

 

Kantner F. & Snížek M. (1991): Příspěvek k poznání mandelinky Macroplea appendiculata (Panz.) (Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae). Zprávy Československé společnosti entomologické ČSAV 27: 56–57.

 

Mende M., Biström O., Meichssner E. & Kölsch G. (2010): The aquatic leaf beetle Macroplea mutica (Coleoptera: Chrysomelidae) in Europe: Population structure, postglacial colonization and the signature of passive dispersal. European Journal of Entomology 107: 101–113.

 

Mlejnek R. & Křivan V. (2016): Stanovení bioindikačních hodnot u rákosníčků (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) evidovaných v České republice, včetně jejich aktuálního stavu rozšíření a bionomických charakteristik. Klapalekiana 52: 127-360.

 

Silfverberg H. (2010): Chrysomelidae: Donaciinae. Pp. 354–359. In: Löbl I. & Smetana A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 6. Apollo Books, Stenstrup.