Lythrum junceum - kyprej sítinovitý

7. 12. 2020 vytvořil Václav Dvořák

Lythrum junceum Banks & Sol. – kyprej sítinovitý

Syn.: Lythrum graefferi Ten.; L. acutangulatum auct. non Lag.; L. flexuosum auct. non Lag.

Čeleď: Lythraceae – kyprejovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina se čtyřhrannou, lysou lodyhou, od spodní poloviny větvenou, plazivou až obloukovitě vystoupavou, 20–70 cm dlouhou. Listy střídavé, podlouhle eliptické až čárkovité. Květy tristylní (= na rostlině květy se třemi různými poměry délky čnělky a tyčinek), vyrůstající jednotlivě z úžlabí listů. Korunní lístky fialově červené, nehetnaté. Češule (= miskovitě rozšířené květní lůžko) na bázi skvrnitá, nálevkovitá až válcovitá. Plodem válcovitá tobolka.

 

Možná záměna: Na první pohled z našich kyprejí nejvíce připomíná kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia), ten však nemá tristylní květy, rovněž mu chybí pigmentace na češulích. Bližší přibuzenské vazby tak nacházíme s kyprejem vrbicí (L. salicaria) a k. prutnatým (L. virgatum), od kterých se na první pohled liší plazivým růstem s obloukovitě vystoupavými konci lodyh.

 

Rozšíření: Druh s výraznou mediteránní tendencí, který roste především při pobřeží Středozemního moře a na západním pobřeží Iberského poloostrova. Přirozeně se vyskytuje také na Kanárských ostrovech a Madeiře, izolovaně je znám z drobných arel ve střední Francii, Švýcarsku a v Rakousku, jinde na evropském kontinentě je považován za přechodně zavlékaný, nepůvodní druh. Jako nepůvodní druh a plevel je uváděn ze Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu.

 

V České republice byl zaznamenán pouze jednou v 60. letech 20. století v Praze-Hloubětíně. Způsob zavlečení nebyl objasněn.

 

Ekologie: V přirozeném prostředí roste zejména na vlhčích stanovištích při březích drobných vodotečí i stojatých vod, na mokrých až zbahnělých půdách. Je tolerantní ke zvýšenému obsahu solí v půdě.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do července.

 

 

Literatura:

 

Dvořáková M. (1997): Lythrum L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 53–60.

 

Ertter B. & Gowen D. (2019): Notes on Lythrum (Lythraceae) in California: Lythrum junceum as a new (but old) introduced species, typification of Greene’s Lythrum types, and possible hybridization of Lythrum in California. – Madroño, 66(3): 97–102.

 

Lepschi B. J. (2000): A review of the genus Lythrum (Lythraceae) in Western Australia, including typification of L. paradoxum. – Nuytsia, 13(2): 273–282.

 

Toman J. & Starý F. (1966): Lythrum junceum Banks et Soland. in Russ. – eine in die Tschechoslowakei neu eingeschleppte Art. – Preslia 38: 263–266.