Lysimachia nemorum - vrbina hajní

27. 5. 2012 vytvořil Michal Hroneš

Lysimachia nemorum L. – vrbina hajní
Syn.: Lerouxia nemorum (L.) Mérat, Ephemerum nemorum (L.) Rchb., Lysimachia nemoralis Salisb., Nummularia sylvatica S. F. Gray

Čeleď: Primulaceae – prvosenkovití
Status: běžný druh

Popis:
Vytrvalé, lysé, 10-30 cm vysoké byliny s poléhavou až vystoupavou, obvykle nevětvenou lodyhou. Listy jsou vstřícné, vejčitě kopinaté až vejčité, na konci špičaté, celokrajné, nápadně řapíkaté. Květy, vyrůstající jednotlivě z úžlabí listů, jsou žluté, s kalichem srostlým jen na bázi a úzce trojúhelníkovitými, dlouze zašpičatělými kališními cípy. Plodem je tobolka.

Možná záměna: Od podobné vrbiny penízkové (Lysimachia nummularia), se kterou bývá poměrně často zaměňována, se liší vystoupavou lodyhou, špičatými listy či nesrostlými tyčinkami.

Rozšíření:
Středo- a západoevropský druh, jehož areál se rozkládá od Azorských a Britských ostrovů na západě po hory Karpatského oblouku na východě. Na sever zasahuje do jižní Skandinávie, na jih do Pyrenejí a jejich španělského podhůří, Přímořských Alp, Apenin a Chorvatska. Vyhýbá se suchým a teplým územím, jako je např. Panonská nížina.

V ČR se vyskytuje poměrně hojně ve vyšších polohách, od podhůří do hor. Vzácnější je v nížinách, kde ji lze obvykle nalézt v územích s výškovou inverzí. Poměrně zajímavý je výskyt tohoto druhu v ledovcových karech a v klečových porostech nad horní hranicí lesa.

Ekologie: Stínomilný lesní druh, který roste na lesních prameništích, na vlhčích lesních cestách, podél potoků, na vlhčích pasekách a paloucích, vzácně také v porostech kosodřeviny a v ledovcových karech, obvykle na humózních půdách s mírně kyselou reakcí. Je diagnostickým druhem lesních pramenišť svazu Caricion remotae, údolních jasanovo-olšových luhů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae a horských klenových bučin podsvazu Acerenion.

Chamaefyt, který kvete od dubna do srpna.

 


Literatura:

Hulten E. & Fries M. (1986): Atlas of North European vascular plants, North of the Tropic of cancer. Koeltz Scientific Books, Konigstein.

Skalický V. (1992): Lysimachia L. – In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 260–267.