Lynx lynx – rys ostrovid

21. 9. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - rys ostrovid

Řád: Carnivora - šelmy

Status: SO, EN IUCN: LC, CITES II, BERN III, NATURA 2000, HD II, IV

 

Popis: Rys ostrovid je kočkovitá šelma, dosahující v kohoutku výšky 50-80 cm a váhy asi 15-35 kg (průměr v ČR je asi 25 kg). Vzhledově je rys nezaměnitelným prvkem naší fauny. Dlouhé nohy, krátké tělo, krátký ocas, na konci ušních boltců dlouhé štětičky a prodloužené lícní vousy (licousy), to jsou hlavní znaky rysa. Srst je rezavě hnědá s hnědočernými skvrnami. Břicho je bílé až nažloutlé. Zbarvení je ale velice proměnlivé. Zvíře v přírodě zjistíme dle velkých kulatých stop bez otisku drápů, avšak není to vždy pravidlem, při pohybu ve sněhu nebo v bahně, je možné najít stopy drápů, které vypadají jako úzké zářezy nožem. Stopy jdou přes sebe, protože klade levou zadní nohu do stopy pravé přední. To ovšem neplatí při běhu, kdy klade zadní končetiny před přední a ty se pak nepřekrývají, může tak připomínat i stopní dráhu zajíce.

 

Rozšíření: V Evropě se vyskytuje ve Skandinávii, Pobaltí a Rusku. Izolované populace žijí v Karpatech, Alpách a na Balkánu.

 

Centrum výskytu v ČR leží v horských oblastech. Hlavně na Šumavě, v Beskydech, Jeseníkách a Labských pískovcích.

 

Biologie a ekologie: Rys preferuje horské pralesní komplexy lesních porostů (jehličnaté i listnaté). Je to samotářská šelma lovící v noci. Ve dne se někdy vyhřívá na slunci. V párech se sdružuje jen v době rozmnožování. K páření dochází od února do dubna. Samice je březí asi 70-75 dní, rodí 2-4 koťata, která jsou kojena 2-3 měsíce. Na jídelníčku rysa najdeme především oslabenou  nebo nemocnou kořist. Podporuje tak, stejně jako vlk (Canis lupus), selekci druhů v lese. V druhovém zastoupení převažuje srnčí, mufloní, jelení a černá zvěř, doplňována menšími savci, ptáky, obojživelníky, hmyzem a někdy dokonce i plody rostlin. Rys na člověka neútočí. Potravní teritorium je velké asi 10-25km2, ale je závislé na nabídce potravy. Umírá ve věku asi 20-25 let.

 

Význam a ochrana: Rys je celoročně chráněn a je zakázáno jej lovit. Škody způsobeny rysem jsou podle zákona č. 115/2000 Sb. nahrazovány státem a to jak na majetku, tak na hospodářském zvířectvu. U rysa dochází vlivem populační dynamiky ke kolísání stavů v cyklu asi 10-12 let, což v podstatě nahrazuje jeho lov a odstřel při udržování stavů v našich lesích.