Lotus uliginosus - štírovník bažinný

15. 7. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Lotus uliginosus Schkuhr – štírovník bažinný
Syn.: Lotus corniculatus β major Ser., Lotus major Smith non Scop., Lotus pedunculatus auct. non Cav.
Čeleď: Fabaceae – bobovité
Status: běžný druh

Popis: Poměrně statné, 10 – 100 cm vysoké, vytrvalé byliny s vystoupavou až přímou, bohatě větvenou, obvykle lysou, na průřezu tupě čtyřhrannou lodyhou. Listy jsou lichozpeřené, s dvěma páry jařem. Lístky jsou široce vejčité, zašpičatělé, lysé. Květenství jsou hlávkovité okolíky, vyrůstající na dlouhých stopkách. Květy jsou sytě žluté, cípy kališních lístků jsou přibližně stejně dlouhé jako korunní trubka a v mládí odstávající. Plodem je čárkovitý, hnědočerný, obvykle zcela lysý lusk.

Možná záměna: Od, také běžného, štírovníku růžkatého (Lotus corniculatus) se liší nápadně větším vzrůstem, dutými lodyhami a odstálými kališními lístky.

Rozšíření: Štírovník bažinný je příkladem druhu s atlantským až subatlantským typem areálu. Přirozeně se vyskytuje pouze v západní, severní a střední Evropě, od Pyrenejského poloostrova po jižní Skandinávii, na západě od Irska po severní Slovensko, ČR, Rakousko a pobřeží Jadranu na východě. Drobné izolované lokality leží na Krétě, na Islandu či v severní Americe. Zavlečen byl do Severní i Jižní Ameriky, na Nový Zéland či do Tasmánie.

V ČR se vyskytuje převážně v územích s humóznějším klimatem. Hojný je zejména v západních a jihozápadních Čechách. Roztroušeně se vyskytuje ještě v některých územích severních a východních Čech a na severní Moravě. Jinde je jeho výskyt buď ojedinělý, nebo zde tento druh zcela chybí. Moravou prochází jihovýchodní hranice areálu tohoto druhu.

Ekologie: Vlhkomilnější druh, který roste na podmáčených až bažinatých loukách, v odvodňovacích strouhách, na březích potoků, rybníků a menších řek, na prameništích či slatinách. V oblastech s vlhčím klimatem (např. v jihozápadních a západních Čechách) ho však můžeme nalézt i na vlhčích okrajích lesů či podél cest. Vyhovují mu kyselejší až neutrální půdy s dostatkem živin. Je diagnostickým druh společenstev blatouchových luk svazu Calthion.

Hemikryptofyt, který kvete od června do září.

Význam: Štírovník bažinný svou přítomností zvyšuje krmnou hodnotu sena. Z Jižní Ameriky, zejména z Chile, je tento druh udáván jako obtížný invazní plevel.

 

 

Literatura:

Chrtková A. (1995): Lotus L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol 4., Academia, Praha, pp. 192-497.