Lotus tenuis - štírovník tenkolistý

28. 11. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Lotus tenuis W. et K. – štírovník tenkolistý
Syn.: Lotus tenuifolius (L.) Reichenb. non Burm. fil., L. corniculatus subsp. tenuifolius (L.) Hartm., L. campestris Schur
Čeleď: Fabaceae – bobovité
Status: C3

 

Popis: Bylina s poléhavými až vystoupavými, od báze větvenými, hranatými, lysými, plnými lodyhami, vysoká 10-50 cm. Lístky kopinaté až čárkovité, lístky prostředních listů velmi úzké, alespoň 4x delší než široké. Květy žloutkově žluté, medově voní, pavéza a křídla často načervenalé. Lusky čárkovité, pískově hnědošedé.

 

Možná záměna: Zaměnit se dá především s naším nejběžnějším štírovníkem růžkatým (Lotus corniculatus), od kterého se liší především tvarem lístků a květy, které má tento druh nevonné.

 

Rozšíření: Areál druhu zahrnuje téměř celou Evropu, dále severní Afriku, JZ Asii až po Pákistán. Druhotně se vyskytuje v Severní a Jižní Americe, např. v argentinských pampách je považován za invazní druh.

 

V České republice roste roztroušeně v nížinách v termofytiku, ve středních polohách je už vzácným druhem.

 

Ekologie: Druh preferuje na soli bohatá stanoviště především slaniska, zaplavované louky v nivách řek, pastviny, okolí minerálních pramenů apod. Součást většiny typů naší slanobytné vegetace.

Hemikryptofyt s fenologickým optimem v červnu až srpnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není řazen mezi zvláště chráněné druhy, avšak v Červeném seznamu patří do kategorie druhů ohrožených. Jeho ústup souvisí především s destrukcí přirozených biotopů.

 

 

Literatura:


Chrtková A. (1995): Lotus L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol 4., Academia, Praha, 192-497. 


Quinos P.M., Insausti P. & Soriano A. (1998): Facilitative effect of Lotus tenuis on Paspalum dilatatum in a lowland grassland of Argentina. – Oecologia, 114(3), 427–431.