Liparis loeselii - hlízovec Loeselův

6. 7. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard – hlízovec Loeselův

Syn.: Ophrys loeselii L., Malaxis loeselii (L.) Swartz, Sturmia loeselii (L.) Reichenb.

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: C1, §1, ČK, NATURA 2000

 

Popis: Drobná, nenápadná, světle zelená bylina, vysoká do 25 cm. Lodyha přímá, 3hranná, pod květenstvím úzce křídlatá. Listy obvykle 2, pouze přízemní, vstřícné, mastně lesklé. Květenstvím je úzce válcovitý, řídký klas složený z 2-15 žlutozelených květů. Květy nepravidelně resupinované, proto všesměrně natočené.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším euroasijským areálem rostoucí od JZ Anglie po pobaltské země, na jih po východní část Španělska, severní Itálii a Bulharsko. V Asii roste v západních částech Sibiře, ojediněle až v okolí Jakutsku.

 

V České republice vzácný druh, který je v současnosti znám z necelých 15 lokalit. Většina lokalit je koncentrována na Českolipsku, dále roste v Českém ráji, v okolí Lázní Bělohrad, v okolí Horusického rybníka v jižních Čechách. Na Moravě roste ještě vzácněji pouze v Bílých Karpatech.

 

Ekologie: Hlízovec preferuje slatiny, rašeliniště a prameniště s vyvinutým mechovým podrostem a nezcela zapojenou bylinnou vegetací. Roste na substrátech s neutrální až zásaditou reakcí, na podkladech na živiny chudých.

 

Hemikryptofyt i geofyt s optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Hlízovec Loeselův patří mezi zvláště chráněné, kriticky ohrožené druhy české flóry. Je zařazen i mezi druhy soustavy NATURA 2000 a jako na většinu orchidejí se i na tento druh vztahují mezinárodní úmluvy o vývozu CITES. V současnosti je většina lokalit územně chráněna a populace jsou pravidelně monitorovány. Při pravidelném managementu, který spočívá především v odstraňování náletu, snad nehrozí populacím zánik.

 

 

Literatura:

Procházka F. & Potůček O. (1999): Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard In: Čeřovský J. et al. (eds), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, vol. 5, Príroda, Bratislava, 230.

 

Procházka F. (2010): Liparis L.C.M. Richard In: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 551-552.