Linum hirsutum s.l. - len chlupatý

1. 9. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Linum hirsutum s.l. - len chlupatý

 Linum hirsutum subsp. hirsutum - len chlupatý pravý; Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó - len chlupatý olysalý

Čeleď: Linaceae - lnovité

Status: L. h. subsp. hirsutum (C1, §1); L.h. subsp.  glabrescens (A3)

 

Popis: Byliny s vřetenovitým, dřevnatějícím kořenem. Lodyhy krátce vystoupavé nebo přímé, oblé, vysoké okolo 50cm, větvené pouze v květenství. Listy střídavé 3 nebo 5žilné, celokrajné, hustě chlupaté, olysávající nebo zcela lysé, kopinaté, střední a horní listy menší. Květenstvím je vidlan složený z vijanů, květní stopky hustě pýřité, kališní lístky dlouze špičaté, korunní lístky široce klínovitě obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené, zbarvené do světle modré barvy s tmavším modrým žilkováním. Tobolky kulovité, semena leskle tmavohnědá.

 

Možná záměna: Len chlupatý je nezaměnitelným druhem v české flóře. Problémy nastávají při rozlišování obou poddruhů. Len chlupatý pravý má v horní polovině lodyhy listy širší, chlupaté, 5žilné a lodyhu po celé délce chlupatou a naopak len chlupatý olysalý má v horní polovině lodyhy listy užší, zcela lysé, 3žilné s lodyhou ve spodní části lysou nebo olysalou. Při určování je potřeba prohlédnout každou rostlinu.


Rozšíření: Druh s ponticko-panonským areálem odkud zasahuje do Itálie, na Balkánský poloostrov, do Turecka, na Ukrajinu a izolovaně v okolí Lubina v jižním Polsku. Nominátní poddruh má areál čistě evropský; len chlupatý olysalý je považován za panonský endemit.

 

V České republice se len chlupatý vyskytuje velmi vzácně pouze na jižní Moravě, v kolinním stupni panonského termofytika, max. ve 400 m.n.m. Všechny populace jsou považovány za poddruh Linum hirsutum subsp. hirsutum, přesto se na některých lokalitách vyskytují i lysé typy, které z našeho území nejsou akceptovány jako Linum hirsutum subsp. glabrescens, který by se měl nejblíže našemu území vyskytovat v oblasti Cerové vrchoviny na Slovensku.

 

Ekologie: Druh výslunných travnatých strání, opuštěných vinic, terasovaných svahů, suchý zpustlých ploch. Preferuje hluboké, humusem bohaté jemnozemě, především vápencové půdy (spraše) nebo bazické vyvřeliny. Konkurenčně slabý druh.

 

Mírná ekologická diferenciace spočívá u  Linum hirsutum subsp. glabrescens v tom, že by měl preferovat psamofilní typy vegetace (ovšem z vlastního pozorování na 7 slovenských lokalitách toto tvrzení potvrdit nemohu).

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení v červenci až srpnu.

 

Ochrana a ohrožení: Len chlupatý je zákonem chráněný druh vedený jako kriticky ohrožený, stejný status ohrožení má rovněž v Červeném seznamu. Jedná se o taxon, který na většině svých historických lokalit na našem území vymizel. Územní ochrana je zabezpečena např. v NPR Pouzdřany-Kolby nebo NPP Dunajovické kopce.

 

Poddruh Linum hirsutum subsp. glabrescens je vedený v Červeném seznamu jako nejasný případ (A3) a výskyt na našem území je sporný.

 

Taxonomická poznámka: Komplex Linum hirsutum s.l. zahrnuje 2 poddruhy, které jsou morfologicky a ekologicky velmi podobné. Vylišení těchto taxonů spočívá především v jejich areálové distribuci, kdy Linum hirsutum subsp. glabrescens je vázáno pouze na zmíněnou panonskou kotlinu. Na okrajích panonské kotliny se tyto poddruhy setkávají a často rostou společně, např. olysalé typy nominátního poddruhu můžeme pozorovat na Dunajovických kopcích na jižní Moravě.

 

linum_hirsutum_subsp_hirsutum1 linum_hirsutum_subsp_hirsutum2 linum_hirsutum_subsp_glabrescens1
linum_hirsutum_subsp_glabrescens2 linum_hirsutum_vs_glabrescens linum_hirsutum_biotop