Linum catharticum - len počistivý

1. 5. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Linum catharticum L. – len počistivý

Syn.: Cathartolinum pratense Reichenb.; C. catharticum (L.) Small

Čeleď: Linaceae – lnovité

Status: běžný druh

 

Popis: Drobná, lysá bylina s přímými, obvykle jen v květenství větvenými, tenkými, řídce olistěnými lodyhami, vysokými 5–30 cm. Listy vstřícné, jednožilné. Květenství je řídký vidlan, květní stopky před rozkvětem tenké, dlouhé, nicí, za plného květu naopak vzpřímené. Korunní lístky úzce obvejčité, delší než kalich, bílé. Tobolky kulovité.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh lnu, který se od ostatních nežlutě kvetoucích zástupců na našem území liší jednoletostí a vstřícnými listy.

 

Rozšíření: Evropský druh s přesahem areálu na východ do Malé Asie a na Kavkaz. Vyskytuje se rovněž na Islandu. Jako nepůvodní druh je znám ze Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje relativně hojně od nížin do podhůří, přičemž častější je v nižších a středních polohách, ve vyšších polohách je obvykle vázán na vápencové podloží.

 

Ekologie: Druh vlhčích luk, slatin a pastvin. Preferuje půdy provzdušněné, na živiny bohatší, podklady kyselé i zásadité. Místa s nezcela zapojenou, spíše řidší vegetací.

 

Terofyt, vzácně dvouletý druh s fenologickým optimem od června do září.

 

Poznámka: Druhový název počistivý je zastaralý spíše medicínský termín s významem sloužicí k vyčištění, projímavý nebo dávivý.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. (1997): Linum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol. 5., Academia, Praha, 168–178.

 

McDill J. R., Repplinger M., Simpson B. B. & Kadereit J. W. (2009): The Phylogeny of Linum and Linaceae Subfamily Linoideae, with Implications for Their Systematics, Biogeography, and Evolution of Heterostyly. – Systematic Botany, 34(2), 386–405.