Linaria cannabina - konopka obecná

2. 7. 2019 vytvořil Zdeněk Mačát

Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) – konopka obecná

Syn.: Carduelis cannabina

Řád: Passeriformes – pěvci, čeleď: Fringillidae – pěnkavovití

Status: běžný druh, IUCN: LC

 

Popis: Konopka obecná je drobný pěvec, o něco menší než vrabec. Zbarvení dospělých ptáků je výrazně odlišné. Zatímco samec je relativně pestře zbarven, samice je nenápadná. Dospělý samec má šedou hlavu s rudým nebo červeným čelem, stejnou barvu pak nalezneme také na prsou. Hřbet a krovky křídel jsou rezavě hnědé. Kostřec je šedivý, letky černé s bílými lemy. Hrdlo je šedobílé a břicho bíle. V zimě nemá samec typické červené zbarvení a je více podobný samici. Samice je světle hnědá a tmavěji skvrnitá než samec. Na letkách nalezneme pouze bělavé lemy. Spodina těla je s lehkým nádechem do okrové. Zpěv je bohatá a rozmanitá směsice cvrčivých zvuků, flétnových trylků a švitoření (k poslechu zde).

 

Možná záměna: Samec je po většinu roku, díky svému zbarvení, nezaměnitelným druhem naší ptačí fauny. Samice je svým nevýrazným zbarvením podobná příbuzným druhům z čeledi pěnkavovitých.

 

Rozšíření: Evropský až západoasijský druh pěvce. Vyskytuje se od severní Afriky až po jižní Skandinávii a od Velké Británie až po hranice Mongolska a Číny. Chybí v některých středoasijských republikách (např. Kazachstán, Uzbekistán). Částečně tažný druh, jedinci ze severnějších populací zimují v jižních částech areálu.

 

V České republice jde o běžný druh na většině území, kdy běžnější je v nížinách či pahorkatinách do hor vystupuje jen místy (např. Krkonoše). Hnízdiště opouštějí v průběhu října a zčásti odtahují, zčásti se pohybují v okolí hnízdiště.

 

Biologie a ekologie: V hnízdní době obývá řídké porosty stromů a keřů (parky, vinice, hřbitovy, zahrady, aj.). V mimohnízdní době se pak zdržuje na polích, úhorech a ruderálních porostech s dostatkem potravy. Hnízdění probíhá jednotlivě. Páry jsou trvalé a společně přilétají na hnízdiště koncem března nebo začátkem dubna. Hnízdo je umístěno ve stromech nebo keřích, je tvořeno z větviček, hrubších stébel, stonků a kořínků, dále z jemných vláken a vlny. Hnízdo staví samice a samec ji při sběru materiálu doprovází. Samice snáší 3–6 vajec, na kterých převážně sama sedí, a to 10–12 dní. Hnízdění probíhá 2× výjimečně 3× ročně. Potravu konopek tvoří převážně rostlinná složka, zvláště malá a střední semena plevelů a trav. Mláďata jsou mimo semena krmena také housenkami, larvami dvoukřídlého hmyzu a pavouky. Stejně jako stehlíci a čížci byli konopky chytány čižbáři, kde drobní ptáci sloužili jako doplňkový zdroj potravy a finančního přijmu lidí.  

 

 

 

Literatura: 

 

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČR, svazek 29/1, Ptáci 3/II. – Academia, Praha.
 
Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. – Svojtka, Praha.
 
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. – Aventinum, Praha.