Lilium bulbiferum - lilie cibulkonosná

30. 11. 2021 vytvořil Michal Hroneš

Lilium bulbiferum L. – lilie cibulkonosná
Syn.: Lilium croceum Chaix
Čeleď: Liliaceae – liliovité
Status: VU, §S

Popis: Vytrvalé, do 120 cm vysoké byliny, s vejcovitou cibulí a přímou, oblou, nevětvenou, často tmavě skvrnitou, v horní části chlupatou, hustě olistěnou lodyhou. Listy jsou přisedlé, úzce eliptické až kopinaté, s nápadnými, vejcovitými pacibulkami v paždí. Květ je na lodyze terminální, často pouze jeden, až 8 cm velký s nálevkovitě rozestálým, oranžovým až oranžovo červeným, skvrnitým okvětím. Tyčinky jsou dlouhé, s tlustými nitkami a hnědočervenými prašníky. Plodem jsou obvejcovité tobolky, které se však v našich populacích netvoří (viz dále).

Možná záměna: Díky velkému terminálnímu květu a pacibulkám v paždí listů se jedná o charakteristický a nezaměnitelný taxon naší květeny.

Rozšíření: Hory a podhůří jižní a střední Evropy. Centrum areálu leží v Alpách a Apeninách, z Alp na sever zasahuje po Harz a Sudetská pohoří.

V ČR se vyskytuje vzácně až roztroušeně převážně v horách a podhůří po obvodu republiky, především na Šumavě, ve Slavkovském lese, v Krušných horách, v Krkonoších (masiv Rýchor), v Orlických horách, na Kralickém Sněžníku, v Hrubém Jeseníku, v Javornících a v Bílých Karpatech. V posledním jmenovaném pohoří sestupuje až do termofytika.

Ekologie: Lilie cibulkonosná roste na horských, převážně trojštětových loukách, v křovinatých a lesních lemech, dříve také na úhorech a horských políčkách. Vyhovují jí vlhčí, na živiny bohatší půdy. V ČR se pravděpodobně rozmnožuje pouze vegetativně pomocí pacibulek, a tak často zůstává sterilní. K tvorbě semen nedochází zřejmě z důvodu absence opylovačů.

Geofyt, který kvete od června do července.

Ohrožení a ochrana: Přechodně se vyskytující druh, který je zřejmě částečně kvůli absenci kvetení přehlížen. Po odsunu obyvatelstva z pohraničních oblastí po druhé světové válce a následném přerušení obhospodařování horských oblastí částečně ustoupil. V Červeném seznamu je veden jako druh ohrožený, v dřívějších verzích dokonce jako silně ohrožený (C2). Ve stejné kategorii je chráněn i zákonem.

Význam: Velmi dekorativní druh. Populace v ČR jsou některými autory považovány za původní (alespoň v jižních Čechách), jinými za archeofytní.

 

 

Literatura:

Hrouda L. (2010): Lilium L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 424–428.