Ligusticum mutellina - koprníček bezobalný

3. 11. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Ligusticum mutellina (L.) Crantz – koprníček bezobalný

Syn: Phellandrium mutellina L., Ligusticum meum Crantz, Aethusa mutellina Lam., Meum mutellina Gaertner, Oenanthe purpurea Poiret in Lam., Seseli mutellina Steudel

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s lysou, přímou, chudě větvenou, v horní části dutou lodyhou vysokou obvykle do 50 cm. Přízemní listy dlouze řapíkaté, s čepelí 2–3krát zpeřenou, s niťovitými úkrojky; lodyžní listy 12, přisedlé na dlouhých pochvách. Okolíky složené ze 710 okolíčků; obal opadavý; obalíčky vytrvávající; korunní lístky bílé i narůžovělé, slabě paprskující. Merikarpia hnědá se světlejšími žebry.

 

Možná záměna: Jediný zástupce rodu na našem území. Podobný je koprník štětinolistý (Meum athamanticum), se kterým se areálově na našem území nepotkává. Habituelně má koprník ještě jemnější listové úkrojky a červenohnědá merikarpia.

 

Rozšíření: Evropský druh vyskytující se v horách jižní a střední Evropy. Na jihu roste po jižní Francii, Albánii a Bulharsko. Na východ areál zasahuje na Zakarpatskou Ukrajinu.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně ve vyšších polohách v oreofytiku, ojediněle je nalézán ve středních polohách mezofytika. V Čechách roste zejména na Šumavě a v Orlických horách, na Moravě v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku.

 

Ekologie: Roste na horských loukách, ve vysokohorských nivách, na okrajích lesů a kosodřeviny. Preferuje vlhčí a humóznější substráty.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je vzhledem k ostrůvkovitému areálu v Červeném seznamu veden jako téměř ohrožený taxon (NT).

 

 

Literatura:


Čvančara A. (1997): Ligusticum L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol. 5, Academia, Praha, 363364.

 

Slabý P. (1966): Rozšíření koprníku (Meum athamanticum Jacq.) a koprníčku (Ligusticum mutellina Crantz) v Československu. – Opera Corcontica 3, 1522.