Leptinotarsa decemlineata - mandelinka bramborová

2. 11. 2008 vytvořil Filip Trnka

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)  mandelinka bramborová

Syn.: Doryphora decemlineata Say, 1824

Čeleď: Chrysomelidae – mandelinkovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Velikost 911 mm, má oválné, vypouklé tělo a hnědo-oranžový štít s černými skvrnami. Krovky jsou žluté s černými pruhy, kterých je deset. Zbytek těla oranžový. Dospělá larva má oranžovou barvu, po bocích dvě řady černých teček, černou hlavu a končetiny.

 

Rozšíření: Původní domovinou je Amerika, předpokládá se, že okolí Mexického zálivu, nejspíše Texas, Mexiko nebo Arizona. Dále se šířila celou severní Amerikou, kolem roku 1900 byla dovezena lodní dopravou do Evropy, ale to se ještě masivně nešířila. Přibližně o 20 let později se začala masivně šířit z Francie a kolem roku 1970 už osídlila celou Evropu. Dnes je rozšířena téměř po celém světě, chybí v Austrálii a na Novém Zélandu.

 

V ČR po celém území, první nález z roku 1945 u Chebu.

 

Biologie a ekologie: Dospělci, kteří přezimují 30 cm pod zemí, jsou k vidění již od dubna. U nás v závislosti na klimatických podmínkách v několika generacích. Na jižní Moravě má i tři generace, jinde dvě nebo dokonce jen jednu. Samičky po páření kladou velké množství oranžových vajíček po skupinkách na spodní stranu listů. Larvy se líhnou již za několik dní a kuklí se přibližně za 15 dní od vylíhnutí. Larva se pustí rostliny a kuklí se v půdě. Živnou rostlinou je u nás zejména lilek brambor (Solanum tuberosum), vzácněji také lilek rajče (Lycopersicum esculentum), blín černý (Hyoscyamus niger) a další druhy lilkovitých rostlin (Solanaceae). Při přemnožení vznikají holožíry a mandelinky si pochutnávají dokonce i na obnažených hlízách. Dospělci z poslední generace lezou koncem října do země, kde přezimují.

 

Význam: Je považována za významného škůdce brambor, nejvíce rozšířeného v 50 letech 20. století, v této době se stala i námětem propagandy KSČ, dobový dokument. Dnes se mimo chemické ochrany používá entomofágní houba Beauveria bassiana. V USA se začala proti mandelinkám vysazovat dravá ploštice Perillus bioculatus.

 

  

 

Literatura: 

 

Warlachovski A. (1973): Stonkowate – Chrysomelidae. Podrodziny Chrysomelinae i Galerucinae. Klucze do oznaczania owadów Polsku. XIX, 94b. Warszawa, 79 pp.