Leptestheria dahalacensis - škeblovka rovnohřbetá

13. 9. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Leptestheria dahalacensis (Rüppell, 1837) – škeblovka rovnohřbetá

Třída: Branchiopoda – lupenonožci; Čeleď: Lepthesteriidae – škeblovkovití

Status: CR

 

Popis: Délka těla 6-11 mm. Tělo je ze strany zploštělé, kryté dvouchlopňovou skořápkou. Skořápka je u samice na hřbetní straně mírně vypouklá, u samce rovná (odtud české jméno). Skořápka je jemně rýhovaná. Zátylek na hlavě s hrotem.

 

Možná záměna: Záměna je možná na první pohled s ostatními škeblovkami, od kterých se liší výše zmíněnými znaky.

 

Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, Střední Asie.

 

V ČR poměrně vzácný druh, i když patří mezi naše nejběžnější škeblovky. Známá zejména z jihu Moravy a Tovačovska.

 

Biologie a ekologie: Škeblovka rovnohřbetá se vyskytuje od června do srpna (vzácně ještě v září) v různých menších stojatých vodách, jako jsou periodické tůně, zatopené louky, pole, kaluže na polních cestách i v menších rybnících. Na vhodných místech se vyskytuje masově, často ve společnosti jiných lupenonožců.

 

Ohrožení a ochrana: Stejně jako všechny druhy našich škeblovek je v Červeném seznamu bezobratlých ČR zařazena jako druh kriticky ohrožený (CR). Její ohrožení spočívá v úbytku vhodných biotopů vlivem intenzifikace zemědělství.

 

 

Literatura:


Šráměk-Hušek R., Straškraba M. a Brtek J. (1962): Lupenonožci – Branchiopoda. Fauna ČSSR, Svazek 16. ČSAV Praha.