Lathyrus palustris - hrachor bahenní

23. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Lathyrus palustris L.  hrachor bahenní

Syn.: Lathyrus myrtifolius Muhl. ex Willd.; Orobus myrtifolius (Muhl. ex Willd.) A. Hall

Čeleď: Fabaceae  bobovité

Status: EN, §K, ČK

 

Popis: Popínavá rostlina dosahující délky až 70 cm, lístky čárkovitě kopinaté až podlouhlé; řapíky nekřídlaté. Květy (sytě) purpurově fialové. Lusky velké až 5 cm.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumpolárním areálem, převážně kontinentálním, zahrnujícím severoeuroasijskou oblast a mírný pás v Severní Americe. V Evropě probíhá hranice přes Skandinávii na severu a přes Pyrenejský poloostrov, Itálii, Balkán na jihu. Vyskytuje se v Rusku, na Dálném východě (Japonsko). V řadě zemí rapidně ustupující druh.

 

V ČR kdysi v Podkrušnohoří, na Českokamenicku, Českolipsku i na Opavsku. V současné době nacházíme nejsilnější populace v Polabí (ca 20  lokalit) a na jižní Moravě v oblasti Lednice, Tvrdonic na Břeclavsku, při soutoku Moravy a Dyje (ca 10 lokalit), ojediněle na Olomoucku a v jižních Čechách.

 

Ekologie: Druh typický pro vlhké až bažinné louky, slatiny, rákosiny a ostřicové porosty. Často součástí nivních porostů velkých řek. V ČR v současnosti převážně v oblasti termofytika a panonika. Uváděn jako diagnostický druh svazu Cnidion venosi.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Význam: Rapidně ustupující druh české flóry, rostlina, která se stává dokladem posledních zbytků mokřadních společenstev, ostřicových lemů nivních porostů v povodí Labe a řeky Moravy.

 

Ochrana: V české legislativě hodnocen jako druh kriticky ohrožený. V Červeném seznamu je veden mezi druhy ohroženými (EN). Řada lokalit především v Polabí však vyžaduje ochranu územní.  Druh dobře kultivovatelný s dobrým potenciálem pro ex situ ochranu. Na ústupu se podepsaly odvodňovací zásahy, intenzifikace zemědělství a zvýšené užívání chemie.

 

      

 

Literatura:

 

Chrtková A. & Bělohlávková R. (1995): Lathyrus L. In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 416–437.