Lathraea squamaria - podbílek šupinatý

26. 2. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Lathraea squamaria L. - podbílek šupinatý  

Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité (dříve Scrophulariaceae - krtičníkovité)  

Status: běžný druh  

 

Popis: Vytrvalá, nezelená rostlina s větveným podzemním stonkem, z něhož vyrůstá větší množství květonosných lodyh. Podzemní část stonku je pokryta velkým množství zdužnatělých šupinovitých, ledvinitě okrouhlých listů. Nadzemní části jsou bělavé až tmavě růžové, s několika málo nedužnatými široce vejčitými lístky. Květenství jsou hustá, mnohokvětá, jednostranná, obvykle hroznovitá. Kalich je čtyřčetný, zvonkovitý, pokrytý žláznatým chloupky. Koruna je dvoupyská, horní pysk je celokrajný, na bázi nafialovělý, spodní pysk je mělce trojlaločný. Plodem je tobolka.

 

Rozšíření: Především střední a jihovýchodní Evropa. Mimo to roste podbílek šupinatý ve Velké Británii, Francii, jižní Skandinávii, střední Itálii, na Balkáně (mimo Řecko), na východ zhruba do středu evropské části Ruska. Izolovaná arela se nachází na Kavkaze.

 

Hojný druh, vyskytující se roztroušeně po celé republice, od nížin až do hor. Těžiště rozšíření se nachází v mezofytiku.

 

Ekologie: Druh vlhčích listnatých a smíšených lesů, často roste v lesích lužních a suťových či v příbřežních porostech, na vlhkých, humózních, hlinitých či jílovitých půdách. Parazitický druh, jehož hostiteli jsou olše (Alnus), lísky (Corylus), vrby (Salix) a další druhy listnatých stromů, vzácně parazituje také na smrku (Picea). Uvažuje se také o saprofytických či dokonce karnivorních schopnostech podbílku.

 

Geofyt, s fenologickým optimem květu v březnu a dubnu.

 

Význam: Druh obsahující jedovaté glykosidy.

 

 

 

Literatura:

 

Slavík B. (2000): Lathraea L. – podbílek. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, p. 472–474, Academia, Praha.