Lastrea limbosperma - pérnatec horský

2. 1. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Lastrea limbosperma (All.) Heywood - pérnatec horský

Syn.:  Polypodium limbospermum Al..; Oreopteris limbosperma (All.) Holub; Thelypteris limbosperma (All.) H.P. Fuchs

Čeleď: Thelypteridaceae - kapradiníkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Kapradina s přímým oddenkem pokrytým zbytky odumřelých listů, v mládí pokrytým plevinami. Listy dlouhé 30-100 cm, přímé, vyrůstající v růžici, jednoduše zpeřené, na podzim odumírající. Čepel listů na rubu hustě žláznatá, v mládí bělavě chlupatá, na listovém vřetenu plevinatá, k bázi se nápadně zužující, po rozemnutí aromatická. Lístky spodních párů redukované, menší než lístky postavené výše. Výtrusnicové kupky umístěné při okraji lístků; ostěry malé, ledvinité, opadávající.

 

Možná záměna: Habituelně nejpodobnější je pérnatci kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), který má listy vyrůstající jednotlivě, listy se k bázi nezužují, jsou obvykle bez žlázek a plevin.

 

Rozšíření: Druh rozšířený v sino-evropsko-americké oblasti. V Evropě jeho areál zahrnuje především západní a střední Evropu s přesahem do Skandinávie, na jih na Balkánský poloostrov. Roste rovněž na Kavkaze.

 

V České republice je vázán především na polohy oreofytika a mezofytika. Vyskytuje se mezerovitě jak v Čechách tak na Moravě. Vzácný je pouze v termofytiku, resp. nižších nadmořských výškách.

 

Ekologie: Druh rostoucí ve stinných podhorských a horských lesích, příkopech podél lesních cest, v roklích, na pasekách, horských a kapradinových nivách. V nížinách bychom je našli v bažinatých olšinách.

Hemikryptofyt s optimem růstu od července do září.

 

Taxonomická poznámka: Vylišování rodu pérnatec je reliktem středoevropské taxonomické školy. Dnes není celosvětově tento rod uznáván a je považován za podrod kapradiníku (Thelypteris).