Larinioides suspicax - křižák plachý

27. 10. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Larinioides suspicax (O.P.-Cambridge, 1876) – křižák plachý

Syn.: Larinioides folium (Schrank, 1803)

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 8–15 mm (hlavohruď 4–5 mm). Hlavohruď je hnědočervená, pokrytá bělavými chloupky. Zadeček je oválný, mírně zploštělý s tmavým laločnatým pruhem a kontrastní světlou kresbou. Samci mají kontrastnější zbarvení než samice. Nohy jsou světle hnědé s tmavým nepravidelným kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími křižáky rodu Larinioides (v ČR 5 druhů). Zejména pak s vzácnějším křižákem rákosním (Larinioides cornutus), ten na rozdíl od tohoto druhu obývá striktně mokřadní biotopy. Spolehlivé rozlišení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Střední Asie.

 

V ČR běžný druh po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák obývá různé nelesní biotopy. Nejčastěji ho najdeme na vlhkých loukách, březích řek a rybníků, ale i na okrajích cest a lesů. Mezi vegetací si staví kolové sítě, u kterých si dělá pavučinový příbytek, obvykle na vrcholcích trav (např. rákosu nebo třtiny). Samice není vůči samci agresivní a samec zůstává několik dní po páření u samice. V letních měsících samice v blízkosti sítě pečuje o kokon. S dospělci se setkáme zejména od června do září, přezimují mladí jedinci.

 

  

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.