Larinioides sclopetarius - křižák mostní

12. 11. 2008 vytvořil Ondřej Machač

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) – křižák mostní

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně velký druh křižáka, délka těla u samice 10–15 mm (hlavohruď u samice 3,5–6 mm, u samce 2,7–5 mm). Tělo je zbarveno obvykle šedě až šedohnědě, zadeček skvrnitý s tmavou kresbou ohraničenou tenkou bílou linkou. Hlavohruď široká, šedě zbarvená. Nohy jsou šedé s nepravidelnými černými skvrnkami.

 

Možnost záměny: S ostatními zástupci rodu Larinioides, např. s druhem křižák rákosní (Larinioides cornutum) - ten je menší než k. mostní a kresba je více výrazná, tento křižák obývá mokřadní biotopy. Spolehlivé odlišení od ostatních druhů rodu Larinioides je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holearktický druh (Evropa, Asie, S. Amerika).

 

V ČR hojný po celém území, zejména ve městech.

 

Biologie a ekologie: Křižák mostní žije u nás nejčastěji v okolí lidských sídel, nejčastěji ho totiž najdeme na mostech, železných konstrukcích budov a zdech domů. Na mostech bývá velmi hojný a zvláště na podzim se s ním můžeme setkat takřka na každém mostě. V přírodě žije nehojně na skalách a stromech v okolí řek. Křižák mostní si staví velké kruhové sítě, které mohou mít v průměru i přes půl metru, ve městech často bývá několik sítí v okolí lamp a jiných světelných zdrojů. S dospělými jedinci se setkáme zejména na podzim (od srpna do listopadu), kdy také dochází k páření.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.