Larinioides patagiatus - křižák keřový

4. 12. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) – křižák keřový

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–11 mm (hlavohruď 3–4 mm). Hlavohruď je světle hnědá až rezavohnědá se světlejšími chloupky. Zadeček je vejčitý červenohnědý, v přední části s nevýraznou světlou klínovitou kresbou. Folium (laločnatá skvrna) poměrně výrazné. U samců je folium tmavší a jen v zadní části zadečku. Nohy jsou červenohnědé s tmavším kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími křižáky z rodu Larinioides, od nich se kromě kopulačních orgánů liší načervenalým zbarvením a jednobarevnou hlavohrudí.

 

Rozšíření: Holearktický druh – celá Evropa, mírný pás Asie, Severní Amerika.

 

V ČR nehojný druh, vyskytuje se roztroušeně po celém území, zvláště v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák se vyskytuje na různých křovinatých biotopech, jako jsou okraje listnatých lesů, křovinaté břehy vod, křoviny. Na rozdíl od většiny našich křižáků rodu Larinioides není vázaný na mokřadní biotopy. Buduje si kolové sítě mezi vyšší bylinnou vegetací a na keřích. Přes den se skrývá v blízkosti sítě. S dospělci se setkáme zejména od května do října.

 

   

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.