Laothoe populi - lišaj topolový

2. 10. 2009 vytvořil Filip Trnka

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – lišaj topolový

Syn.: Merinthus palustris Holle, 1865; Merinthus salicis Holle, 1865; Smerinthus borkhauseni Bartel, 1900; Smerinthus roseotincta Reuter, 1935; Sphinx populi Linnaeus, 1758; Sphinx tremulae Borkhausen, 1793

Čeleď: Sphingidae – lišajovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 65–90 mm, zbarvení svrchní strany křídel je šedo-hnědé. Často je lišaj zbarven pouze jednou barvou, hnědá nebo šedá (převažuje u samic). Spodní křídla jsou stejného zbarvení jak svrchní, ale s hnědou skvrnou. Housenka je jasně zelená s bílým šrafováním a trnem na zadečku.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa (až k polárnímu kruhu), Sibiř, Altaj, východně na Blízký východ až po Čínu. V Alpách vystupuje až do 1600 m n. m.

 

V ČR se jedná o běžný druh, patřící k nejhojnějším lišajům, především v nížinách a pahorkatinách.

 

Biologie a ekologie: Dospělci létají v noci od května do srpna někdy až do září. Žije na rozmanitých biotopech, převážně v lesích, parcích a zahradách. Díky svému zbarvení, připomínající uschlé listí, jej můžeme snadno přehlédnout. Při vyrušení, výhružně předvádí kresbu na zadních křídlech. Když motýl odpočívá, často má zvláštní polohu křídel, kdy jsou vpředu zadní křídla a vzadu přední (jsou překryty). Po spáření samičky kladou vajíčka na živné rostliny, mezi které patří především topoly (Populus spp.) a vrby (Salix spp.). Housenky jsou často nacházeny na topolu osika (Populus tremula). S housenkami se setkáme během června až října, poté se kuklí a ve stádiu kuklu přezimují do jara. V příznivých letech se může v jednom roce objevit druhá neúplná generace.

 

Taxonomická poznámka: V ČR nominátní podruh Laothoe populi populi, od Zakavkazí až po Čínu Laothoe populi populeti.

 

 

Literatura:


Macek J., Dvořák J., Traxler L. & Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli I., Academia Praha.