Lactuca quercina - locika dubová

5. 11. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Lactuca quercina L. – locika dubová

Syn.: Lactuca chaixii Vill.; L. sagittata W. et K.; L. stricta W. et K.

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s přímou, obvykle jedinou, tuhou, oblou, dutou, zelenou až červeně naběhlou lodyhou, vysokou obvykle 50–100 cm. Listy až 20 cm dlouhé, sytě zelené, dolní řapíkaté, lyrovitě peřenosečné, se zveličelým koncovým úkrojkem, střední a horní lodyžní listy na bázi střelovitě objímavé. Úbory stopkaté, tvořené obvykle 7–15 květy, skládající chocholičnatou latu. Zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, tupé, úzce bíle lemované. Nažky zobánkaté, zploštěle elipsoidní, černé, osténkaté.

 

Možná záměna: V rámci rodu dobře poznatelný druh. Na první pohled může připomínat např. mléčku zední (Mycelis muralis), která má rovněž peřenosečné listy se zveličelým úkrojkem. Květy jsou však drobnější, tvořící široce rozloženou latu.

 

Rozšíření: Euroasijský druh s areálem zahrnujícím střední a jv. Evropu a pokračující přes Malou Asii, Kavkaz do Íránu.

 

V České republice se těžiště rozšíření nachází v termofytiku jižní Moravy, odkud v jz. části zasahuje do mezických poloh v údolích řek. V Čechách se vyskytuje rovněž v termofytiku, zejména v Českém středohoří, v okolí Prahy, v České krase a ojediněle i v jiných regionech.

 

Ekologie: Roste v listnatých lesích a v jejich lemech, v pobřežních křovinách, na místech ovlivněných lidskou činností. Preferuje polostinná místa, úživné a humózní substráty bohaté na dusík, ale také na vápník.

 

Dvouletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Locika dubová není vedena mezi zvláště chráněnými druhy. Kvůli svému omezenému výskytu na našem území je v Červeném seznamu řazena mezi téměř ohrožené druhy (NT).

 

 

Literatura:

 

Grulich V. (2004): Lactuca L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky vol. 7, Academia, Praha, 487–497.

 

Chytrý M. (2013): LBB04 Primulo veris-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová in Neuhäuslová-Novotná 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, 233–236.

 

Koopman W. J. M., Zevenbergen M. J. & Van den Bergen R. G. (2001): Species relationships in Lactuca s.l. (Lactuceae, Asteraceae) inferred from AFLP fingerprints. – Am. J. Bot., 88 (10), 1881–1887.