Lacerta viridis - ještěrka zelená

15. 6. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Lacerta viridis (Laurenti, 1768) - ještěrka zelená

Čeleď: Lacertidae - ještěrkovití

Status: KO, CR - hercynské populace, EN - panonské populace, IUCN: LC, BERN II, HD IV

 

Popis: Naše největší ještěrka, dorůstající až do velikosti 40 cm (průměr je však okolo 25-35 cm). Pokud má živočich stále původní ocas, je vždy více než dvakrát větší než tělo. Po zimování jsou jedinci zbarveni žlutě a po první svléknutí se vybarvují do intenzivní zelené barvy. U dospělých samců se v této době barví hrdlo do modra až fialova. Samci mají hřbet zelený až žlutozelený. Mohou se objevit i černé či žlutavé tečky. Břicho je většinou žluté. Samice většinou jednobarevně zelené, někdy v kombinaci s hnědou. Ještěrka zelená má protáhle kuželovitý tvar hlavy, frontale má charakteristický tvar připomínající zvon. Collare na hrdle je tvořeno 9-14 štítky, které jsou pilovité.

 

Možná záměna: Z českých druhů bychom ji mohli zaměnit s druhem ještěrka obecná (Lacerta agilis), ale to je druh menší a velmi hojný. Samice je typická svým zbarvením hřbetu, který je jednolitě hnědý. Samci jsou na bocích zelení na hřbetu hnědí jako samice.

 

Rozšíření: Druh žijící v jihovýchodní Evropě, převážně na Balkánu. Zasahuje i do Turecka či Ukrajiny, na západě do Rakouska nebo Německa.

 

V České republice stabilní populace na jižní Moravě a v okolí Prahy (střední Čechy), povodí řeky Ohře a Labe (Kadaň, Litoměřice).

 

Biologie a ekologie: Lesostepní druh. Vyskytuje se v nížinách obvykle do 400 m n. m., ale byla nalezena i ve vyšších polohách (až 1000 m n. m.). Ve dne se ještěrka zelená vyhřívá na kamenech či jiných k tomu vhodných předmětech. K zimování dochází od října po duben, často jsou zvířata schovaná v děrách či kamenných zídkách. Zimování probíhá často společně. Po zimování dochází mezi samci k teritoriálním bojům a bojům o samičky. Páření přichází na řadu koncem června, kdy samičky kladou 5-20 vajíček, která jsou ukládána do hloubky 7-12 cm pod zem. Mláďata se líhnou za 20-50 dnů. Jídelníček se skládá s hmyzu a drobných plazů.

 

Ochrana, význam: Druh vyskytující se v ČR na okraji areálu rozšíření. Velmi zranitelný. Důležitá je ochrana lokalit výskytu a zachování původních stepních či lesostepních lokalit.

 

Taxonomická poznámka: Druh vytvářející několik poddruhů. V České republice se vyskytuje pouze poddruh Lacerta viridis viridis (ještěrka zelená středoevropská). Dále vytváří ještě tři poddruhy. Například v oblasti Černého moře a SV Řecko se vyskytuje poddruh Lacerta viridis meridionalis.