Labulla thoracica - plachetnatka pařezová

13. 2. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Labulla thoracica (Wider, 1834) – plachetnatka pařezová

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně velká plachetnatka o délka těla 4–6,5 mm (hlavohruď 2,5–3 mm). Hlavohruď je béžová se střední tmavou laločnatou skvrnou a tmavými okraji. Zadeček je hnědošedý s několika nepravidelnými tmavými skvrnami. Nohy jsou poměrně dlouhé, žlutohnědé a tmavě kroužkované.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s druhy rodu Lepthyphantes a Megalepthyphantes. Tato plachetnatka je však větší a má tmavou skvrnu na hlavohrudi a tmavě kroužkované nohy. Charakteristické jsou také kopulační orgány.

 

Rozšíření: Evropský druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy.

 

V ČR hojný druh, po celém území, zejména však ve středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato plachetnatka obývá různé lesní biotopy - listnaté i jehličnaté lesy. Nejčastěji ji najdeme v zachovalejších lesích při patě stromů, na skalách, ale i na okrajích sutí. U země, často u paty stromů nebo mezi kameny si tká řídkou plachetkovitou síť, na které se pohybuje, stejně jako jiné plachetnatky na spodní straně. S dospělci se můžeme setkat po celý rok, tento druh je aktivní i v zimních měsících.

 

 

   

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.