Knautia pseudolongifolia - chrastavec krkonošský

22. 12. 2015 vytvořil Michal Hroneš

Knautia pseudolongifolia (Szabó) Żmuda – chrastavec krkonošský
Syn.: Knautia arvensis var. pseudolongifolia Szabó, Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
(Szabó) O. Schwarz, Trichera arvensis subsp. pseudolongifolia (Szabó) Holub
Čeleď: Dipsacaceae – štětkovité
Status: C1, §1, ČK

Popis: Vytrvalé rostliny s přízemní růžicí listů a přímými, olistěnými, obvykle nevětvenými lodyhami. Lodyhy jsou řídce štětinovitě chlupaté, pod květenstvím roztroušeně žláznaté. Listy přízemní růžice jsou obkopinaté až obvejčité, celokrajné, krátce řapíkaté. Lodyžní listy jsou přisedlé, úzce kopinaté až obkopinaté, celokrajné až peřenolaločné, nepravidelně zubaté nebo s 2-6 mělkými úkrojky, roztroušeně pýřité. Květy, vyrůstající ve strboulovitém květenství, jsou obvykle růžové. Plodem je nažka.

Možná záměna:
Od našich dalších zástupců okruhu chrastavce rolního, tedy pravého chrastavce rolního (Knautia arvensis s. str.) a chrastavce hadcového (Knautia serpentinicola), se chrastavec krkonošský liší především užšími, obvykle celokrajnými nebo jen mělce dělenými, téměř lysými lodyžními listy a většími květenstvími a plody.

Rozšíření: Endemit České republiky, který se vyskytuje pouze na předělovém hřebínku mezi Velkou a Malou Kotelní jámou v západních Krkonoších.

Ekologie: Druh vysokohorských skalních květnatých trávníků svazu Agrostion alpinae, vyskytující se na neutrálních až mírně bazických, mělkých a kamenitých půdách.

Hemikryptofyt kvetoucí v červenci až září.

Ohrožení a ochrana: Celá populace chrastavce krkonošského je tvořena zhruba 200 jedinci. Proto může být ohrožen především různými výkyvy klimatických podmínek či nadměrným sběrem pro vědecké účely. V dlouhodobém horizontu může být populace ohrožena také depozicí kyselých dešťů.
Druh je chráněn zákonem jako kriticky ohrožený a celá populace se vyskytuje v I. zóně Krkonošského národního parku mimo turistické cesty.

Taxonomická poznámka: Endemický taxon z okruhu chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.) rozlišovaný na různých taxonomických úrovních, od variety po druh. Ve většině recentních zdrojů (Květena ČR, Klíč ke květeně, Červená kniha) je hodnocen na úrovni poddruhu. Rozsáhlá studie taxonomické problematiky Knautia arvensis agg. poukázala na fakt, že krkonošský taxon lze odlišit od ostatních druhů tohoto komplexu na základě celé řady znaků (morfologie, diploidní počet chromozomů, velikost jaderného genomu, genetické markery poukazující na nezávislý evoluční původ atd.) a proto je vhodné ho považovat za samostatný druh.

 

 

Literatura:

Kolář F., Kaplan Z., Suda J. & Štech M. (2015): Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic species. – Preslia 87: 363–386.

Štěpánek J. (1997): Knautia L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, pp. 543–554.

Štěpánek J. & Procházka F. (1999): Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. pseudolongifolia (Szabó) O. Schwarz. – In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (eds), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny, Príroda, Bratislava, p. 205.