Knautia drymeia - chrastavec křovištní

4. 2. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Knautia drymeia Heuff. – chrastavec křovištní

Syn.: Scabiosa pannonica Jacq.; S. sylvatica L., nom. ambig.; S. acuminata Opiz in Bercht. et Opiz

Čeleď: Dipsacaceae – štětkovité

Status: LC

 

Popis: Bylina s vystoupavou, větvenou, 50–80 cm vysokou, na spodu hustě jemně chlupatou lodyhou, vyrůstající v úžlabí loňských listů přízemní růžice. Listy přízemní růžice řapíkaté, s čepelí vejčitou, štětinatě chlupatou; lodyžní listy s čepelí celistvou, vroubkovanou, zašpičatělou, na bázi klínovitou až uťatou. Květenstvím jsou v průměru 2 cm velké strbouly; kališní cípy v počtu 10–14, za plodu vzpřímené; koruny vínově červené až červenofialové, vzácněji modrofialové.

 

Možná záměna: Záměna připadá v úvahu s chrastavcem lesním (Knautia dipsacifolia), který má rovněž lodyžní listy celistvé. Oddenek je ovšem zakončený kvetoucí lodyhou, nikoli přízemní listovou růžicí listů. Spodní část lodyhy je u tohoto druhu řidčeji a štětinatě chlupatá. Rovněž má pouze 8 kališních cípů. Mezi chrastavce s celistvými listy patří ještě ch. Kitaibelův (K. kitaibelii), ten má květy zbarvené do žluta.

 

Rozšíření: Druh nevelkého areálu zahrnujícího střední a jihovýchodní Evropu. Zde je rozlišován v nižších taxonomických rancích, doposud neuspokojivě taxonomicky vyřešených, přičemž nominátní poddruh je rozlišován i v Česku.

 

Na našem území roste roztroušeně v pahorkatinách a teplejších středních polohách jz. a střední Moravy, středních a východních Čech, dále jinde v Čechách, ovšem na ve východních částech Moravy jen vzácně.

 

Ekologie: Lesní druh preferující mezofilní listnaté lesy, zejména lužní lesy, lesní světliny a lemy. Roste na humózních, čerstvě vlhkých půdách, bez výrazně vazby k pH.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými, v Červeném seznamu je řazen mezi druhy méně ohrožené (LC), což odráží charakter jeho výskytu v rámci Česka.

 

 

Literatura:

 

Rešetnik I., Frajman B. & Schönswetter P. (2016): Heteroploid Knautia drymeia includes K. gussonei and cannot be separated into diagnosable subspecies. – American Journal of Botany, 103(7): 1–14.

 

Štěpánek J. (1997): Knautia L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 543–554.