Kamenárka - Přírodní památka

18. 9. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

V moravskoslezském městě Štramberk můžeme, mimo jeskyně Šipka, navštívit také jednu velice významnou lokalitu, nedocenitelné hodnoty pro Českou republiku.

 

PP Kamenárka

kraj: Moravskoslezský, okres: Nový Jičín

rozloha: 4,46 ha

vyhlášení: 2001

 

Přírodní památka Kamenárka je jednou z geologicky mladších lokalit, které jsou v ČR územně chráněny. Důvodem vyhlášení je jedno z posledních míst, na kterém může vidět odkryv tithonských štramberských vápenců. Díky dřívějšímu managementu lokality (těžba, až do roku 1880) zde člověk vytvořil lokalitu, která vyhovuje vzácným rostlinám a živočichům. Jako první nálezy z této lokality jsou považovány různé druhy fosilních živočichů, rostlin a řas. Z živočišných nálezů se tu vyskytují různé druhy mlžů, amonitů, hlavonožců a mnoho dalších. Z recentních živočišných druhů je zde více než deset zákonem chráněných. Jako nejzajímavější a nejvzácnější lze považovat výskyt jasoně červenookého (Parnassius apollo), kriticky ohroženého denního motýla na jediné lokalitě v ČR a výskyt ještěrky zední (Podarcis muralis), která zde obývá také jedinou lokalitu svého výskytu v ČR. Oba kriticky ohrožení živočichové jsou dnes hlavním předmětem ochrany. Ze skupiny silně ohrožených živočichů tu můžeme běžně vidět užovku hladkou (Coronella austriaca), slepýše křehkého (Anguis fragilis) nebo ještěrku obecnou (Lacerta agilis). Uprostřed lomu se nachází malé jezírko, které obývají obojživelníci. Mezi ně patří kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), rosnička zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Z bezobratlých živočichů je zde k vidění saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens) a kobylka (Platycleis albopunctata grisea).

 

Rostlinné společenstvo patří do skupiny Potentillon caulescentis, s druhy sleziník zední (Asplenium ruta-muraria), sleziník červený (Asplenium trichomanes) a mochna jarní (Potentilla tabernaemontani). Významnými rostlinami jsou zde dva druhy rozchodníků (Sedum), které slouží jako živné rostliny pro jasoně. Ohrožení lokality v současné době způsobují horolezci, kteří nerespektují pravidla ochrany přírody a volně lezou po stěnách v lomu. Lokalita bude v blízké době zahrnuta do systému NATURA 2000.

 

    

 

Literatura:

 

Mackovčin P., Sedláček M. (2004): Ostravsko. Chráněná území ČR, svazek X. první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2004. 456 s.