Iris sibirica - kosatec sibiřský

28. 1. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Iris sibirica L. - kosatec sibiřský

Syn.: Xiphion sibiricum (L.) Schrank, Xyridion sibiricum (L.) Klatt, Limnirion sibiricum (L.) Opiz, Limniris sibirica (L.) Fuss, Iris pratensis Lam., Iris maritima Mill.

Čeleď: Iridaceae - kosatcovité

Status: C3, §2

 

Popis: Vytrvalé, 5-120 cm vysoké, trsnaté byliny s dřevnatým oddenkem a přímou, většinou oblou, dutou, olistěnou lodyhou. Přízemní listy jsou tenké, čárkovité, na konci ostře špičaté, tuhé, bez kýlu. Lodyžní listy jsou drobnější, čárkovitě kopinaté, kýlnaté. Květy jsou přisedlé nebo krátce stopkaté, modré nebo modrobílé, velmi vzácně celé bílé, nevonné, často po několika složené do vějířkovitého květenství. Listeny tvořící toulec pod květem jsou kopinaté, zelené či hnědavé, na okraji suchomázdřitě lemované. Plodem jsou válcovité trojhranné tobolky.

 

Možná záměna: Od kosatce trávolistého (Iris graminea) se liší oblou lodyhou a nevonnými květy. Od kosatce zvrhlého (Iris spuria), který je na našem území vyhynulý, se liší dutou lodyhou a užšími přízemními listy.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, rozšířený především v mírném pásu Evropy a západní Asie. Vyskytuje se od Francie na západě po střední Sibiř na východě. Severní hranice areálu prochází jižní Skandinávií a Pobaltskými republikami, jižní hranice prochází severním Středomořím, severem Balkánského poloostrova a pobřežím Černého moře. Izolované arely se nacházejí v podhůří Kavkazu.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech, zejména v Polabí, jižních a západních Čechách, na střední a jižní Moravě či na Bruntálsku. Vzácně vystupuje i do nižších hor, zejména v Nízkém Jeseníku, Brdech, na Šumavě či ve Slavkovském lese. Hojné populace se nacházejí zejména ve vojenských prostorech. Vzhledem k tomu, že je druh často pěstován, je pravděpodobné, že část lokalit může být sekundárního původu.

 

Ekologie: Vlhkomilný a světlomilný druh, který roste zejména na zaplavovaných loukách či na slatinách, vzácně také v podrostu světlejších vrbin, olšin či vlhčích doubrav. Vegetativně se množí fragmentací oddenků, a tudíž poměrně dobře snáší mechanické narušování okolní půdy. Vyskytuje se zejména ve společenstvech svazů Molinion (bezkolencové louky) a Deschampsion cespitosae (nížinné aluviální louky).

 

Geofyt, který kvete v květnu a červnu.

 

Význam: Okrasná a dekorativní rostlina, která je často pěstovaná na zahradách a skalkách.

 

Ohrožení a ochrana: Počet lokalit kosatce sibiřského se v minulém století začal nápadně snižovat. Tento pokles je způsoben zejména odvodňováním vlhkých luk, regulací vodních toků a tím i narušení záplavového režimu a také zarůstáním luk. Velká část lokalit je v současné době chráněna územně nebo se nachází v běžně nepřístupných vojenských prostorech a druh je navíc chráněn zákonem, tudíž mu pravděpodobně v nejbližší budoucnosti žádné větší nebezpečí nehrozí.