Ipomoea purpurea - povijnice nachová

18. 2. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Ipomoea purpurea (L.) Roth – povijnice nachová

Syn.: Convolvulus purpureus L.; Pharbitis purpurea (L.) Voigt

Čeleď: Convolvulaceae – svlačcovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Bylina s ovíjivou, 1–3 m dlouhou lodyhou pokrytou nazpět ohnutými, štětinatými chlupy. Listy dlouze řapíkaté, s čepelí celokrajnou, mělce chlupatou, na bázi široce srdčitou. Květenství úžlabní, stopkatá, obvykle jednokvětá. Kališní cípy vejčitě kopinaté, na bázi štětinaté; koruna zvonkovitě nálevkovitá, purpurově červená, nachová, fialově modrá, vz. bílá; blizna hlavatá. Plodem jsou kulovité, trojpouzdré tobolky.

 

Možná záměna: V Česku mnohem vzácněji zplaňují další zástupci rodu, jako je povijnice břečťanovitá (Ipomoea hederacea), která má azurově modré květy a trojlaločné listy a povijnice (I. lacunosa) s květy bílými až narůžovělými a dvoupouzdrými tobolkami.

 

Rozšíření: Druh se přirozeně vyskytuje v neotropické oblasti Střední a Jižní Ameriky. S oblibou se pěstuje a zplaňuje na všech ostatních kontinentech.

 

V České republice se povijnice vyskytuje jako přechodně zavlékaný neofyt, který se pěstuje a následně zplaňuje. Děje se tak ve velkých městech jako je Praha, Brno, Olomouc i v menších sídelních jednotkách. Vícero nálezů je koncentrováno ve středních Čechách a na jižní Moravě.

 

Ekologie: V Česku se pěstuje jako letnička, která zplaňuje na různých sekundárních, antropicky ovlivňovaných stanovištích jako jsou překladiště zboží a materiálů, přístaviště, nádraží a okraje železniční dráhy, stejně jako okraje cest, případně hradní zříceniny. Světlomilný druh, jehož květy se plně rozevírají v ranních až dopoledních hodinách.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od června do října.

 

 

Literatura:

 

Fang Z., Gonzales A. M., Durbin M. L. et al. (2013): Tracing the Geographic Origins of Weedy Ipomoea purpurea in the Southeastern United States. – Journal of Heredity, 104(5): 666–677.

 

Křísa B. (2000): Ipomoea L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 169.

 

Verloove F. (2021): Ipomoea L. In: Manual of the Alien Plants of Belgium. Botanic Garden Meise, Belgium. Dostupné na: alienplantsbelgium.be, navštíveno dne: 18/02/2021.