Inachis io - babočka paví oko

26. 4. 2009 vytvořil Filip Trnka

Inachis io (Linnaeus, 1758) – babočka paví oko

Čeleď: Nymphalidae – babočkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 60–64 mm, rub zbarven do černo hněda, líc hnědo-červený se čtyřmi skvrnami ve tvaru očí. Skvrny jsou kombinací několika barev a to především černou, červenou, žlutou a modrou. Housenky sytě černé s bílými skvrnkami a černými výrustky.

 

Rozšíření: Palearkt. Celá Evropa až do Turecka, mírný pás Asie až po Japonsko. Chybí jen v nejsevernějších oblastech Evropy, na Krétě a v severní Africe.

 

V ČR patří zcela jistě k nejznámějším a nejhojnějším motýlům. Vyskytuje se hojně od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme od března až do pozdního léta. Vyskytuje se na nejrůznějších biotopech od světlých lesů přes louky až po zahrady. U nás má dvě generace, které se v létě navzájem překrývají. Samičky kladou vajíčka na spodní stranu živných rostlin a to především kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a chmelu otáčivého (Humulus lupulus). Housenky žijí pospolitě, na jedné rostlině můžeme nalézt desítky jedinců. Motýli často zimují na půdách, v puklinách nebo na jiných chráněných místech.

 

   

Literatura:

 

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.