Ilyocoris cimicoides - bodule obecná

8. 12. 2019 vytvořil Stanislav Rada

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) – bodule obecná 

Čeleď: Naucoridae – bodulovití

Status: běžný druh

 

Popis: Vodní ploštice s okrouhlým vypouklým tělem o velikosti 12–15 mm. Zbarvení je hnědé, hlava štít jsou světlejší (žlutavé až zelenavé), oči jsou červené. Spodní strana těla je stříbřitě bělavá. Přední nohy mají značně ztluštělá stehna a jsou utvářeny jako uchopovací orgán pro lov kořisti (tzv. loupeživé nohy, podobně jako např. u kudlanky). Ostatní dva páry nohou jsou plovací, s dlouhými hustými štětinami. Hlava je široce zaoblená, tykadla jsou silně redukována. Na spodní straně hlavy je uložen mohutný sosák – bodec (rostrum).

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Areál se rozprostírá po téměř celé Evropě, na sever zasahuje do jižní Skandinávie a Pobaltí, na jih do severní části Středomoří, na východ se táhne přes střední Asii až do Číny.

 

V ČR poměrně běžný druh stojatých a pomalu tekoucích vod.

 

Biologie a ekologie: Bodule osidluje rybníky, pomalu tekoucí řeky, tůně, zvodnělé příkopy apod., přičemž preferuje místa s dostatkem vodní vegetace. Je dravá, loví různé vodní živočichy (hmyz a jeho larvy, plži, pulci, rybí potěr apod.), které probodává a vysává mohutným sosákem. Na jaře kladou samice vajíčka do ponořených živých rostlin. Dospělci nové generace se objevují od srpna, přičemž během léta lze zastihnout i dospělce předchozí generace. K přezimování dochází ve vodě nebo na souši; přezimují buď dospělci nebo nymfy částečné druhé generace. V obraně dokáže bodule velmi bolestivě bodnout, pročež se jí přezdívá vodní včela. Většina dospělců má zkrácená křídla a redukovanou létací svalovinu, nicméně v populacích se objevují i makropterní létající jedinci, kteří dokáží osídlovat nové vodní plochy. Kromě toho jsou bodule schopné též kratších nočních migrací pěšky po souši.

 

Taxonomická poznámka: Bodule obecná je jedním ze dvou zástupců čeledi Naucoridae v Evropě. Druhým zástupcem je západoevropský druh Naucoris maculatus, který má širší tělo a výrazně skvrnitý štít a hlavu.

 

 

 

Literatura:

 

Kment P. (2007): Ploštice – In: Hudec K. [et al.], Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha.

 

Wachmann E., Melber A., Deckert J. (2006): Wanzen. Band 1: Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha. Goecke & Evers, Keltern.