Illecebrum verticillatum - nehtovec přeslenitý

2. 10. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Illecebrum verticillatum L. - nehtovec přeslenitý

Čeleď: Illecebraceae - nehtovcovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Nenápadná bylina, s tenkými, poléhavými, často kořenujícími lodyhami, v horní třetině vystoupavými, zbarvenými červeně. Lístky jsou vstřícné, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené. Velmi charakteristické je rozložení květů, které se nachází v klubíčkovitých vijanech v paždí listů, květy jsou zbarvené bíle až krémově, s růžovým nádechem. V ČR za květu nezaměnitelná rostlina.

 

Rozšíření: Druh s čistě evropským areálem se subatlanticko-submediteránní tendencí, se souvislým areálem v západní Evropě od Portugalska do západního Polska. Ostrůvkovitě je nehtovec přeslenitý rozšířen v Evropě severní, ve Středomoří a v Evropě střední a východní.

 

V ČR se kdysi nacházela poměrně rozsáhlá arela v jižních Čechách s přesahem do Českomoravské vrchoviny a Novohradských hor, izolovaně též v Polabí, na Šumavě a na Ostravsku. V Třeboňské pánvi byl zaznamenán na více než 100 lokalitách.

 

Ekologie: Jednoletá bylina, vázaná na obnažená dna rybníků, na písčité až rašelinné půdy, vlhké deprese, na obnažená místa, vzniklá těžbou rašeliny, výhradně však na kyselých podkladech. Tato rostlina má velice zajímavou ekobiologii, je to druh kleistogamický (krytosnubný - kdy se neotvírají květy a dochází k samoopylení pylem z vlastních prašníků na pestík), zároveň semena klíčí v půdě s plně nasyceným sorbčním komplexem a rostliny vytváří při různých podmínkách zajímavé morfotypy. Druh je uváděn jako diagnostický pro svaz Radiolion linoidis.

 

Terofyt, kvetoucí od června do září.

 

Ohrožení: Spočívá především v nedostatečném letnění rybníků, v eutrofizaci prostředí. Druh se často samovolně objeví při rapidním samovolném ústupu vodní hladiny (např. výparem), přesto je však uváděno, že nehtovec přeslenitý u nás vymizel na 95 procentech všech svých původních lokalit.

 

Ochrana: Tento druh je zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, některé lokality jsou chráněny územně v rámci CHKO Třeboňsko. Při ochraně těchto druhů je především důležitý dialog dotčených stran při potřebě specifického managementu letnění rybníků(spory mezi rybáři a ochránci přírody jsou velmi časté). Záchranná kultivace je prováděna BÚ AV ČR sídlícím v Třeboni.