Hypsosinga heri - křižák Herův

1. 5. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Hypsosinga heri (Hahn, 1831) – křižák Herův

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Staus: VU

 

Popis: Malý křižák o délce těla 3–5 mm (hlavohruď 1,5–2 mm). Hlavohruď je hnědočervená až oranžová, v hlavové části tmavá. Zadeček je vejčitý, mírně zploštělý, hnědočervený až oranžový. Kresba je pestrá a variabilní, obvykle však se třemi bílými či nažloutlými podélnými pruhy, střední pruh je širší a vyplněn obvykle oranžovým pruhem, často doplněn tmavšími skvrnami. Samci mají zadeček obvykle jednobarevně tmavý. Nohy jsou hnědočervené.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy křižáků rodu Hypsosinga (v ČR 4 druhy), zvláště s křižákem trpasličím (H. pygmaea), který však nemá tak pestrou kresbu (na červenohnědém zadečku má tři světlé podélné proužky) a má tmavé sternum.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, ve Střední Asii až po západ Číny.

 

V ČR nehojně, ale roztroušeně po celém území v nížinách a středních polohách. Na vhodných biotopech bývá početný.

 

Biologie a ekologie: Křižák Herův obývá zachovalé mokřadní biotopy, jako jsou bohaté litorály rybníků, tůní, slepých ramen, rákosiny, porosty vysokých ostřic a mokřadní louky. Mezi mokřadní vegetací, zvláště v porostech ostřic a sítin si staví malé kolovité sítě, nízko nad zemí, někdy i nad vodou. Ve dne obvykle sedí ve středu sítě, při vyrušení často padá mezi vegetaci. S dospělci se setkáme zejména od května do srpna, přezimují mladí jedinci ve stařině v trsech ostřic a jiné vegetace.

 

Ohrožení a ochrana: Tento křížák je vázán na mokřadní vegetaci bohaté litorály stojatých vod a mokřadní louky, zvláště s porosty vysokých ostřic. Může sloužit jako indikátor zachovalých mokřadních biotopů. Díky vazbě na ohrožené biotopy byl zařazen v červeném seznamu pavouků ČR, jako druh zranitelný (VU).

 

   

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.