Hypophtalmichthys nobilis - tolstolobik pestrý

14. 2. 2012 vytvořil Zdeněk Mačát

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) - tolstolobik pestrý

Syn.: tolstolobec pestrý, Aristichthys nobilis (Richardson, 1845); Cephalus hypophthalmus Steindachner, 1866; Hypophthalmichthys mantschuricus Kner, 1867; Hypophthalmichthys simony Bleeker, 1879; Leuciscus nobilis Richardson, 1845

Třída: Actinopterygii - paprskoploutví, Čeleď: Cyprinidae - kaprovití

Status: nepůvodní druh

 

Aristichthys nobilis (Richardson, 1845)
Cephalus hypophthalmus Steindachner, 1866
Hypophthalmichthys mantschuricus Kner, 1867
Hypophthalmichthys simony Bleeker, 1879
Leuciscus nobilis Richardson, 1845Aristichthys nobilis (Richardson, 1845)Cephalus hypophthalmus Steindachner, 1866Hypophthalmichthys mantschuricus Kner, 1867Hypophthalmichthys simony Bleeker, 1879Leuciscus nobilis Richardson, 1845

Popis: Tolstolobik pestrý (tolstolobec pestrý) je mohutná kaprovitá ryba, která dorůstá délky až 122 cm a váhy mezi 35-40 kg. Tělo je poměrně vysoké, protáhlé a ze stran mírně zploštělé. Ústa jsou svrchní, oči jsou veliké a položeny nepřirozeně nízko na hlavě. Prsní ploutve jsou velmi dlouhé a dosahují až k ploutvím břišním. Na břišní straně je nápadný kýl, který začíná za břišní ploutví. Trup je zbarven zlatošedého odstínu s nepravidelně uspořádanými tmavými skvrnkami. Ploutve, mimo prsních, jsou zbarveny temně.

 

Možná záměna: Druh je možné zaměnit s dalším nepůvodním druhem, tolstolobikem bílým (Hypophtalmichthys molitrix). Ten je však o něco drobnější, prsní ploutve jsou u něj velmi krátké a nedosahují svou délkou k břišním. Břišní kýl u tolstolobika bílého začíná již u hrdla. U těchto dvou druhů běžně dochází ke křížení a jedinci vzniklý hybridizací pak vykazují znaky obou rodičovských druhů. Jejich determinace je pak velmi složitá.

 

Rozšíření: Primárním areálem tolstolobce je jižní a střední Čína. Introdukován byl tento druh do bývalého Sovětského svazu, v Evropě do Maďarska, Rumunska, Bulharska či Polska. Dále byl zavlečen do Jižní a Severní Ameriky, na Indický poloostrov a do oblasti jihovýchodní Asie. V současnosti je USA tento druh hodnocen jako invazivní. Jako tolstolobik bílý byl introdukován jako druh, který má potlačit vodní květ a tím zlepšit kvalitu vody. Avšak se oběma druhům podařilo proniknout do povodí Mississippi a vytvořit zde stabilní populace, které destruktivně působí na vodní vegetaci. Chov těchto dvou druhů je v Severní Americe považován za nelegální.

 

V České republice se tolstolobik pestrý poprvé objevil v roce 1964 na Vodňansku. V letech 1971-1976 byly populace posíleny dovozem dalších jedinců z Maďarska. Druh je v současnosti chován a vysazován v teplejších částech ČR. Výskyt je závislý na umělém rozmnožování a vysazování jedinců.

 

Biologie a ekologie: Tolstolobik pestrý je bentopelagický (druh u dna i ve vodním sloupci) a potamodromní (migrující ve sladkých vodách) sladkovodní druh žijící ve stojatých či mírně tekoucích vodách. Při výskytu není limitován zákalem vody. Ideálním prostředím je pak voda o teplotě 20-30 °C. Při nižších teplotách se u tolstolobika zpomaluje růst, přijímání potravy a pohyblivost. Je to druh velmi citlivý a plachý. Při manipulaci se u něj často vyskytují znaky podkožního krvácení, které je viditelná i na povrchu. Hlavní složku potravy tvoří zooplankton a fytoplankton.

 

Význam: Významný produkční druh. Jako planktonofág může představovat konkurenci některým našim druhům ryb. Velká obsádka však může mít negativní vliv na vývoj drobných domácích kaprovitých ryb.

 

Taxonomická poznámka: Vlivem nedůslednosti v chovech došlo a dochází na našem území k hybridizaci tolstobika pestrého a tolstolobika bílého a je velmi složité určit, zda se zde stále vyskytuje čistá linie obou druhů.

 

 

Literatura: 

 

Hanel L., Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. - ČSOP Vlašim, Vlašim.

 

Mlíkovský J., Stýblo P, eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. - ČSOP, Praha.

 

Hrabě S., Oliva O., Opatrný E. (1973): Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. - SPN, Praha.