Hypochaeris radicata - prasetník kořenatý

16. 4. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Hypochaeris radicata L. – prasetník kořenatý

Syn.: Achyrophorus radicatus (L.) Scop., Porcellites radicata (L.) Cass. in Cuvier, Hypochaeris napolitana DC.

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: běžný druh

 

Popis:  Bylina s dlouhým, tlustým kořenem, s přímou, lysou nebo krátce měkce chlupatou, nasivělou lodyhou, vysokou 20–60 cm. Listy v přízemní růžici přitisklé k půdě, bez řapíku, obkopinaté, celistvé nebo peřenolaločné, roztroušeně štětinatě chlupaté; listy lodyžní drobné, kopinaté. Úbory velké, v počtu 3-6; zákrov víceřadý, válcovitý, na střední žilce světle brvitý. Květy velké až 2 cm, žluté, okrajové květy delší než zákrovní listeny. Nažky zobánkaté, na žebrech drsné, chmýr dvouřadý.

 

Možná záměna: Prasetníku kořenatému je podobný prasetník lysý (Hypochaeris glabra), který je jednoletý, nažky nemají zobánek a listy jsou lysé. Od běžných druhů škard (Crepis spp.) se liší nepřítomností zákrovečku, máchelky (Leontodon spp.) nemají listy přitisklé k půdě.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem, s centrem rozšíření v mediteránní oblasti, s přesahem do severní Afriky. Na východ roste po Ukrajinu, na sever po jižní Skandinávii.

 

V České republice roste hojně v nižších a středních polohách, ve vyšších nadmořských výškách roste vzácněji a spíše přechodně.

 

Ekologie: Prasetník kořenatý je ekologicky plastický, přizpůsobivý druh rostoucí především na mezích, loukách, na suchých stanovištích při okrajích cest, lomů, železničních náspů. Preferuje písčité substráty. Je součástí řady vegetačních typů.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Poznámka: Vařené listy prasetníku jsou oblíbenou lokální pochoutkou především v oblastech Středozemního moře.

 

 

Literatura:


Ortiz M. Á. et al. (2008): Phylogeography of the invasive weed Hypochaeris radicata (Asteraceae): from Moroccan origin to worldwide introduced populations. – Mol. Ecol., 17: 3654-3667.

 

Štěpánková J. (2004): Hypochaeris L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 708-712.