Hypochaeris maculata - prasetník plamatý

30. 5. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Hypochaeris maculata L. – prasetník plamatý

Syn.: Achyrophorus maculatus (L.) Scop., Trommsdorffia maculata (L.) Bernh., Hypochaeris carpatica Pax

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: C3

 

Popis: Bylina s přímou, chudě větvenou, víceúbornou, roztroušeně štětinatou lodyhou, vysokou do 50 cm. Listy v přízemní růžici přitisklé k podkladu, obvykle celistvé, obvejčité, tupě špičaté až zaokrouhlené, lysé nebo roztroušeně chlupaté, na líci se skvrnami (často různé intenzity sytosti). Úbory nápadné, velké až 2 cm; zákrov válcovitý, zákrovní listeny s chlupatým lemem; květy žluté. Nažky s jednořadým chmýrem.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh i ve sterilní listové růžici. V květu je prasetníku plamatému nejvíce podobný prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora), který má rovněž štětinatou lodyhu, ovšem listy má bez skvrn a úbor je velký až 5 cm.

 

Rozšíření: Souvislý areál zaujímá oblast střední a východní Evropy a pokračuje až do střední Asie. Izolovaně či ostrůvkovitě se vyskytuje rovněž v západní Evropě, na jih zasahuje po severní okraj Mediteránu.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně v oblastech termofytika a mezofytika (především v teplejších pahorkatinách), v oreofytiku se s ním setkáme především v Javorníkách, Nízkém Jeseníku a na Šumavě.

 

Ekologie: Druh osidluje světlejší stanoviště především sušší stráně, lesní lemy, lze se s ním setkat rovněž v dubohabřinách a doubravách, méně často na vlhkých loukách. Preferuje hlinité substráty, často s vyšším obsahem vápníku.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od konce května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Prasetník plamatý není řazen mezi zvláště chráněné druhy české flóry, přesto je kvůli roztroušenému výskytu zařazen do Červeného seznamu v kategorii ohrožených druhů (C3).

 

 

Literatura:

Iamonico D. (2013): Lectotypification of the Linnaean name Hypochaeris maculata (Asteraceae). – Nordic Jour. of Bot., 31: 222-224.

 

Krak K. & Mráz P. (2008): Trichomes in the tribe Lactuceae (Asteraceae) – taxonomic implications. – Biologia, 63/5: 616-630.

 

Štěpánková J. (2004): Hypochaeris L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 708-712.