Hypericum humifusum - třezalka rozprostřená

30. 7. 2010 vytvořil Martin Hanzl

Hypericum humifusum L. - třezalka rozprostřená  

Čeleď: Hypericaceae - třezalkovité  

Status: C3

 

Popis: Třezalka rozprostřená je jednoletá až víceletá poléhavá bylina. Lodyhy jsou tenké, rozprostřené, poléhavé až vystoupavé. Dorůstají délky 3-35 cm a mohou tvořit výhonky. Listy jsou zpravidla přisedlé, podlouhlé až kopinaté, 5-20 mm dlouhé, 2-6 mm široké, celokrajné a sivě zelené. Na ploše jsou siličné nádržky (vypadají jako tmavé tečky) a při okraji žlázky. Květy o průměru cca 1 cm vyrůstají po jednom či tvoří chudá květenství. Kališní lístky jsou diferencovány na 3 větší a 2 menší, rovněž odlišné tvarem. Korunní lístky jsou světle žlutavé barvy. Pro třezalky typické jsou zmnožené tyčinky. Plodem je tobolka s podélnými žebry.

 

Možná záměna: Poléhavý vzrůst, rozprostřené lodyhy, menší květy a diferenciace kališních lístků na dva typy činí z třezalky rozprostřené nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá západní a střední Evropu, nejjižnější části Skandinávie, jižní Evropu s výjimkou Pyrenejského a podstatné části Balkánského poloostrova, do východní Evropy proniká již velmi vzácně.

 

Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně téměř v celém území, chybí však na jižní Moravě. Těžištěm výskytu jsou střední polohy, v nížinách a horských oblastech je velmi vzácný. Údaje o jeho rozšíření však z některých oblastí možná nebudou dostatečné.

 

Ekologie: Třezalka rozprostřená osidluje obnažená rybniční dna, lesní cesty, příkopy silnic, písečné náspy a náplavy, pískovny, lomy a méně častěji i zamokřená pole, louky nebo pastviny. Jedná se o kalcifobní druh kyselých a vlhkých substrátů, nejčastěji písčitých půd. Kvete od června do října. Nepříznivá období přečkává v podobě nadzemních pupenů (chamaefyt) či semen (terofyt).

 

Poznámka: Rozkvétá jen za plného slunečního svitu. Při zamračené obloze květy neotevírá a pravděpodobně v nich dochází k samoopylení (kleistogamické květy).