Hygrolycosa rubrofasciata - slíďák tečkovaný

6. 5. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) – slíďák tečkovaný

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 5,5–6,5 mm (hlavohruď 2–3 mm). Hlavohruď je žlutohnědá s dvěma páry tmavých podélných proužků, krajní je přerušovaný. Na sternum (hrudní destička) jsou tři páry teček. Zadeček žlutohnědý s tmavšími skvrnami tvořící kresbu. Nohy jsou žlutohnědé, tmavě skvrnité. Samci jsou zbarvení tmavěji s tmavohnědou hlavohrudí a nohami.

 

Možná záměna: Charakteristický druh, zaměnit lze snad jen mladé jedince s některými druhy rodu Pardosa.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa (mimo jihovýchodní Evropy) a Sibiř.

 

V ČR vzácný druh, vyskytuje se zejména na Třeboňsku a Českolipsku, na Moravě např. v Poodří.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák obývá rašelinné lesy, podmáčené olšiny a březiny a také okraje rašelinišť a rákosin. Žije mezi stařinou a detritem, kde loví drobné členovce. Druh s denní aktivitou. Na rozdíl od většiny slíďáků nenosí samice vylíhlá mláďata na zadečku. S dospělci se setkáme od března do října.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.