Hoplia hungarica

14. 9. 2009 vytvořil Filip Trnka

Hoplia hungarica Burmeister, 1844

Syn.: Hoplia subnuda Reitter, 1903

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití 

 Status: CR

 

Popis: Velikost 8-9 mm, zbarvení je velmi variabilní, od světle hnědé po tmavou a až po tmavě černé zbarvení. Hlava malá s krátkými 9člennými tykadly. Celé tělo pokryto jemným ochlupením. Štít užší než krovky po obou stranách ve tvaru půlkruhu. Krovky oválné. Samci mají výrazně ztloustlé holeně, naopak samice ne.

 

Možná záměna: S jinými druhy z rodu Hoplia, z recentně se vyskytujících druhů je to Hoplia praticola, která bývá o několik milimetrů větší (9-11 mm) a Hoplia philanthus, která je stejně velká jako Hoplia hungarica (8-9 mm), ale zbarvení je hnědě kovové. Pro správnou determinaci je nutné se podívat pod binokulární lupu na drápek na zadních chodidlech a podle tvaru a rých spolehlivě určíme do druhu.

 

Rozšíření: Středoevropský druh pronikající do Francie, na západ do Ukrajiny.

 

V ČR velmi vzácný druh vyskytující se na jěkolika málo lokalitách jak v Čechách tak na Moravě.

 

Biologie a ekologie: S dospělci se setkáme od června do srpna, obývá především biotopy v okolí větších řek, jako jsou okraje břehových porostů a náplav (keře, traviny, lužní lesy). Vyhledává jemný říční písek v místech která nejsou regulována. Dospělce lze často spatřit pobíhající po vyšlapaných cestách nebo sedící a okusíjící listy keřů a bylin. Samičky kladou vajíčka do půdy, larvy mají velikost přibližně 15 mm a žír probíhá na kořenech rostlin.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je tento druh označen jako kriticky ohrožený. Vzácný druh, který skrytým způsobem života často uniká pozornosti, hlavní příčinou ohrožení by mohl být úbytek lužních lesů a zpevňování břehů řek a tím ničením přirozených biotopů tohoto druhu.

 

hoplia_hungarica1 hoplia_hungarica2 hoplia_hungarica3