Hirundo rustica - vlaštovka obecná

17. 6. 2010 vytvořil Zdeněk Mačát

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 - vlaštovka obecná

Řád: Passeriformes - pěvci, čeleď: Hirundinidae - vlaštovkovití

Status: O, LC, Bern II

 

Popis: Vlaštovka obecná je 15-20 cm velký pěvec, teda srovnatelně velká jako vrabec. Velmi nápadnými znaky vlaštovky je dlouhý ocas a štíhlejší a protáhlé tělo a také známé zbarvení. Rýdovací pera jsouz načně protažená a tvoří tak hlubokou vidlici, která je u juvenilních jedinců o něco menší než u dospělých. Samec a samice se zbarvení nijak neliší. Hřbetní strana těla a ocasu je zbarvena černě, stejně jako temeno. Čelo a hrdlo je zbarveno červeně. Toto zbarvení je však z dálky špatně znatelné. Břicho a spodní strana těla je bílá nebo s lehkých nádechem do rezavé. Vejce jsou bílá až krémová s tmavými skvrnkami.

 

Možná záměna: K možné záměně se v ČR nabízí jiřička obecná (Delichon urbica). Jde o druh, který žije podobným způsobem jako vlaštovka. Rozdíl je dobře patrný ve zbarvení obou druhů. U jiřičky obecné se nesetkáme s hlavou zbarvenou do červena, také rýdovací pera zdaleka nedosahují takové velikosti jako u vlaštovky. Za letu je vidět jasně bílý kostřec, který naopak nemá vlaštovka. Vlaštovku lze také zaměnit s druhem břehule říční (Riparia riparia), jež má podobnou stavbu těla. Její zbarvení je pak na rozdíl od vlaštovky hnědé.

 

Rozšíření: Hnízdní oblast vlaštovky obecné zahrnuje čtyři světové kontinenty. Běžným druhem je v Evropě, Asii a S Americe. Hnízdí také na severu Afriky. Jako zimoviště využívá jižní a střední Afriku, Jižní Ameriku, JV Asii a Austrálii. V místech přechodů mezi oblastí hnízdění a zimovištěm se vyskytují vlaštovky celoročně. Jde o oblast J Španělska a Portugalska, povodí Nilu, J Mexiko, a JV Asii (Nepál, Indie, Barma,...).

 

V České republice jde o běžný druh pěvce, jehož početnost se v posledních dekádách značně snížila. Hnízdí od nížin do hor. V ČR hnízdí přibližně 320-640 tis. párů.

 

Biologie a ekologie: Vlaštovka obecná hnízdí často synantropně (tzn. v lidských obydlí, či hospodářských budovách) a její výskyt je soustředěn do kulturní krajiny. Hnízdo je stavěno vždy těsně pod strop. Je tvořeno hlínou a stébly, které vlaštovky lepí slinami k sobě. Hnízdo staví jen samice, samec přináší pouze materiál. Celkově je tvořeno hnízdo ze 750-1500 hrudek hlíny. Samice klade v průměru 5 vajec 2-3x za rok. Hlavní složkou potravy je létající hmyz, který vlaštovky loví za letu ve velké rychlosti. Za letu je také schopna pít z vodních ploch.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je ve vyhlášce hodnocen jako ohrožený. Je tak z důvodu jejího značného úbytku, který není pro současnou veřejnost tak znatelný jako pro odborníky. Změnami v hospodaření dochází k úbytku tohoto druhu, který si určitě pozornost zaslouží.

 

     

 

 

 

Literatura:

 

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/II. - Academia, Praha.

 

Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. - Svojtka, Praha.